Начало > Новини

Новини

"Революциите от 1989 г. в Централна и Източна Европа: 20 години по-късно"
04/03/2008, ЦАИ
Покана за участие в международна конференция, организирана от Катедра по история към Sheffield Hallam University, Шефийлд, Великобритания, 10 - 12 септември 2009 г.

Европейски срещи на големите метрополии: кризата на съвместния живот
04/03/2008, ЦАИ
Международна конференция, 03 – 06 април 2008
Нов български университет

"Към историята на социалните движения в Централна и Югоизточна Европа:..."
02/03/2008, ЦАИ
26 март 2008 г. (сряда), 17.30 ч., Център за култура и дебат Червената къща; ул. „Любен Каравелов” 15

"Миграцията от и към Югоизточна Европа: Културно взаимодействие..."
28/02/2008, ЦАИ
Междинародна конференция, организирана от Международната асоциация за балканска антропология (InASEA), домакинствана от Hacettepe University, Анкара (Турция), 21--24 май, 2009 г.

"Детството при социализма"
27/02/2008, ЦАИ
Център за академични изследвания, София, Исторически клуб и Ателие за биографични изследвания организират общ семинар на тази тема.

"Културни, политически и религиозни идеологии при оценките на Новите медии"
26/02/2008, ЦАИ
Докторантска позиция, Катедра по философия, Университета в Твенте, Холандия.

Преподавателска позиция в областта на османистиката
21/02/2008, ЦАИ
Централно-европейският университет, Будапеща (CEU) обявява конкурс за преподавател османист към Училище за исторически и интердисциплинарни изследвания. Назначението е към Катедра по история и Катедра за средновековни изследвания.

Стипендии за преводи от хуманитарните и социалните науки
20/02/2008, ЦАИ
Институт на науките за човека (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM) и Фондацията ERSTE (ERSTE Stiftung) канят учени да се присъединят към инициативата за превод на важни книги от областта на хуманитарните и социалните науки, културологията. Преводите са от източно на западно-европейски език или обратно, или от един източно-европейски език на друг.

Конкурс за участници в проект на Център за академични изследвания
19/02/2008, ЦАИ
Център за академични изследвания обявява втора конкурсна процедура за стипендианти в рамките на международния си проект Shaken Order: Authority and Social Trust in Post-Communist Societies (Case Studies in Law).

Конкурс на МОН за специализации в чужбина
18/02/2008, ЦАИ
Министерството на образованието и науката обявява конкурс за отпускане на стипендии на български граждани за следдипломно обучение, специализация, обмяна на опит или провеждане на научни изследвания в чуждестранни висши училища и научни организации в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен за академичната 2008-2009 година. Изборът на кандидатите се прави след провеждане на събеседване.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 (133) 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.