Начало > Търсене

Търсене

Търсене на INTERNATIONAL

Намерени резултати: 610

Потребители

Svetla Kazalarska (English version)

German Genadiev (English version)

Nonka Bogomilova (English version)

Sabina pavlovska-hilaiel (English version)

Петя Ковачева (Bulgarian version)

Petya Kovacheva (English version)

Konstantin Kolev (English version)

Rory Archer (English version)

Oya Ozkanca (English version)

Aleksandra Trifonova (English version)

Yulian Dzhokov (English version)

Нора Голешевска (Bulgarian version)

Tania Reytan-Marincheshka (English version)

Юлиан Митев (Bulgarian version)

Maria Santulova (English version)

Tonka Kostadinova (English version)

JUDYANNET MUCHIRI (English version)

Julia Stefanova (English version)

Veneta STOKOVA (English version)

Публикации

Levinas' Metaphysics (English version)

The sound as a means of decorative strategy in video art (Bulgarian version)

MONETARY POLICIES IN THE BALKAN REGION. (Bulgarian version)

Новини

"Идентичности: национални, регионални и лични" (Bulgarian version)

"Identities: National, Regional and Personal" (English version)

"От имиграционна политика към миграционно управление" (Bulgarian version)

"From Immigration Politics to Migration Management" (English version)

Европейската научна фондация финансира международна конференция (Bulgarian version)

Call for Proposals - ESF Research Conferences 2008 (English version)

"Global Labor History and the Question of Freedom and Unfreedom" (English version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

Call for Papers: "Nation, Community, and the State" (English version)

"Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage" (English version)

"Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа 1850-1950 г." (Bulgarian version)

"Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950" (English version)

Стипендиантска програма в областта на медийните изследвания, 2007-2008 г. (Bulgarian version)

Visiting Fellows Program in Media Studies (English version)

"Perspectives of the Muslim Communities in Former Yugoslavia and the Marginalization of the Muslim Heritage" (English version)

Покана за участие в "Отвъд нацията?" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Дисциплини и граници: Хуманитарните науки в интердисциплинарни времена" (Bulgarian version)

"Disciplines and Borders: Humanities research in an age of interdisciplinarity" (English version)

"Oral History - The Art of Dialogue" (English version)

"Gender, Migration, Europe – Positions in the Constellation" (English version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

Call for Applications: Sunbelt Social Networks Conference (English version)

"Muslim Diasporas: Religious and National Identity, Gender, Cultural Resistance" (English version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

"The Idea of Solidarity in Philosophical and Social Contexts" (English version)

Call for Papers: International Conference "Justice" (English version)

Call for Papers: SLOVO, Volume 19.2 (Autumn 2007) (English version)

Labouring Feminism and Feminist Working-Class History in Europe and Beyond (English version)

"Постигане на финансова стабилност" (Bulgarian version)

Международен семинар "Политическа култура и културни политики в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950" (Bulgarian version)

International Workshop "Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950". 5-7 July 2007 (English version)

From a Regional Historical Event to a Place of National Memory: Batak and Constructions of History in Bulgaria (English version)

Europe: Integration and/or Fragmentation? 22-23 June, Ljubljana (English version)

Seminar: 'Experiments, Reason and Revelation: the Moral Value of Studying Nature in Early Modernity'. 28.07-04.08.07 (English version)

Call for Applications: CAS 2007-2008 Fellowship Programme (English version)

CFP: Second Annual Conference on Empirical Legal Studies. 9 - 10 November 2007 (English version)

Покана за участие: "Обществена институционализация на насилието и войната отвъд държавата" (Bulgarian version)

CfP: "Social Figurations of Violence and War beyond the State", 21-22.2.2008 (English version)

Fellowships in socio-political economy and poverty: short research visits at CEPS, Luxemburg (English version)

Fellowships in the field of international relations/ European integration. ELIAMEP (Greece) (English version)

CfP: Book Reviews in Political Science, Sociologgy, IR, European Studies, Gender, Nationalism (English version)

Central European University, Budapest announces a search for Lecturer (English version)

Fellowships in the Social Sciences and Humanities 2008-2009 (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

Annual Conference of the British Association of Slavonic and East European Studies (English version)

"The Genesis of Nationalism in Europe" (English version)

"Преодоляването на Желязната завеса: визии за края на Студената война в Европа 1945-89 г." (Bulgarian version)

"Overcoming the Iron Curtain: Visions of the End of the Cold War in Europe, 1945-89" (English version)

Покана за публикации в сп. "Етика и международни отношения" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Ethics & International Affairs" (English version)

Call for Papers: Distinktion, Scandinavian Journal of Social Theory (English version)

CfP: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

Обява за проектен координатор (английски език) (Bulgarian version)

Centre for Advanced Study Sofia (CAS) is seeking for Project Coordinator (English version)

"Justifying War: Popaganda, Politics and War in the Modern Age" (English version)

Call for Papers: "Evil, Law and the State" (English version)

Сп. "Исторически студии" кани сътрудници (Bulgarian version)

Call for Publications: Valahian Journal of Historical Studies (English version)

Call for Papers: Self-Representation and Public Culture of the Balkan Urban Classes (English version)

"Southeastern Europe", a new interdisciplinary academic journal (English version)

"History of Knowledge: Interdisciplinary Perspectives of Young Researchers" (English version)

Seventeenth Round Tabel "Memory and Forgetfulness" (English version)

"Contested Constitutionalisation: Towards a Theory of Democratic Constitutionalism" (English version)

"Има ли бъдеще подкрепата за демокрацията по света?" (Bulgarian version)

"Национални конфликти, граници и асиметрична интеграция: Случаят с Хабсбургския митнически съюз" (Bulgarian version)

Centre for Social Studies Scholarships Applications (English version)

Two PhD-positions at the University of Amsterdam (English version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

10 Postdoctoral Fellowships for Academic Year 2008/2009 (English version)

38rth World Congress of the International Institute of Sociology (English version)

"Sociology and Law. The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917)" (English version)

"The Idea of Education" (English version)

Postgraduate Studentships in Philosophy and History & Philosophy of Science (English version)

Call for Papers "Perspectives from the Periphery" (English version)

"Beyond Imagined Uniqueness: Nationalisms in Comparative Perspective" (English version)

European University Institute invites applications for its PhD Programme (English version)

Summer Institute on Conducting Archival Research (SICAR) (English version)

Training Programme: Early Independence For Post-Docs (English version)

Стипендии за изследвания в областта на културата (Bulgarian version)

Fellowships in the Study of Culture (English version)

Изследователски стипендии в областта на данъчното законодателство (Bulgarian version)

Fellowships in European and International Tax Law (English version)

"East-Central Europe in the Cold War 1945-1989" (English version)

"Performing Biographies: Memory and the Art of Interpretation" (English version)

PhD Bursaries in EU Politics & Contemporary History (English version)

Second Call for Applications for CAS fellowships (English version)

"Cultural, Political and Religious Ideologies and the Appraisal of New Media" (English version)

"Migration to, from, and in Southeastern Europe: ..." (English version)

"The 1989 Revolutions in Central and Eastern Europe: Twenty Years On" (English version)

Call for Papers: PHILOSOPHY AS LITERATURE (English version)

Robert Bosch Fellowships (English version)

Call for papers: Social and Spiritual Aspects of Material Culture (English version)

"Does the Past Matter?" (English version)

Информационен бюлетин на Център за академични изследвания за 2007 г. (Bulgarian version)

Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 (English version)

"The Making of the Humanities" (English version)

Prolongation of Deadline: Call for Shaken Order Project (English version)

2008-2009 EUROPA FELLOWSHIPS PROGRAM (English version)

Professor of Organizational Sociology (English version)

"Трансформация и динамика на (радикалната) промяна: политологични и философски гледни точки" (Bulgarian version)

"Transformation and the Dynamics of (Radical) Change: Insights from Political Theory and Philosophy" (English version)

Стипендиантска програма "Нютон" (Bulgarian version)

Newton International Fellowships (English version)

"The Balkans Beyond Nationalism and Identity - International Relations and Ideology" (English version)

Research mobility scheme: CEU-HESP Comparative History Project (English version)

ЦАИ търси координатор "Международни програми и проекти" (Bulgarian version)

Coordinator "International Programmes and Projects" (English version)

Call for Publication: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

"Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives" (English version)

The Woodrow Wilson International Center 2009-2010 Fellowship competition. (English version)

Comparative and Continental Philosophy Journal (English version)

"Social Behaviour and Family Strategies in the Balkans (16th - 20th Centuries)" (English version)

Postdoctoral researchers and Professorship in Contemporary Social Studies (English version)

Call for Papers: Journal Southeastern Europe (English version)

50 Newton Fellowships for post-doctoral researchers (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

Religions and Values in Central and Eastern Europe (English version)

Стипендии на New Europe College, Букурещ 2009 - 2010 г. (Bulgarian version)

NEC Fellowships for 2009-10 academic year (English version)

Call for Papers: "Religion, Secularism and Nationhood" (English version)

Покана за научно сътрудничество между Швейцария и страни от Източна Европа (Bulgarian version)

Scientific co-operation between research groups in Switzerland and Eastern Europe (English version)

Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe (English version)

"United Europe - Divided Memory" and "Religion and Secularism" (English version)

"Ролята на висшето образование във формирането на новите елити в съвременна България" (Bulgarian version)

« Le rôle des institutions d’enseignement supérieur dans la formation de nouvelles élites en Bulgarie aujourd’hui » (English version)

Сборникът "We, the People" излезе от печат (Bulgarian version)

"We, the People" edited by Diana Mishkova (English version)

Покана за участие: "Нови подходи към Студената война" (Bulgarian version)

Call for Papers: Cold War Interactions Reconsidered (English version)

Call for Applications: Regimes of Historicity Project (English version)

2010 - 2011 Fulbright Grants Competition (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

"Post-Communism and the New European Identity" (English version)

Fellowship on the Political Economy of South East Europe (English version)

"Diplomats and Dreamers: The Stancioff Family in Bulgarian History" (English version)

"Regime Change and Transitions across the Danubian Region: 1989 – 2009" (English version)

"Memory Politics: Education, memorials and mass media" (English version)

Woodrow Wilson International Center for Scholars: Fellowships 2010-2011 (English version)

Advanced Academia Programme (English version)

"Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning" (English version)

"European Historical Dictatorship and Transformation Research" (English version)

Call for papers: "Tito: Perceptions and Interpretations" (English version)

"България и Европа: Променящи се идентичности" (Bulgarian version)

"Bulgaria and Europe: Shifting Identities" (English version)

"The History of Families and Households: Comparative European Dimensions" (English version)

"Andrew Mellon" Research Fellowships 2010-2011 (English version)

"Beyond Methodological Nationalism: Researching Transnational Spaces, Cross-Border Diffusion, and Transnational Histories" (English version)

The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective (English version)

6th CEU Conference in Social Sciences (English version)

International Doctoral Program in Social Sciences 2010 (English version)

Visiting Fellowship on the Political Economy of South East Europe (English version)

2011 - 2012 FULBRIGHT Grants Competition (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Summer School "Religion in Public Life" (English version)

Post-doctoral Fellowships in Political Theory/Political Philosophy (English version)

Culture and Identity: How They Influence Governance (English version)

Independent Fellowship Programme in the Social Sciences and the Humanities (English version)

‘Beauty will save the world’ (English version)

"Myths of the Other in the Balkans. Representations, social practices and performances" (English version)

"“Reconstructing Imaginary and Real Byzantium: Historical and Cultural Legacy that Divide and Integrate Europe" (English version)

Five-month Research Fellowship for Postdocs (English version)

"From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

"Общество на знанието и гражданско общество в България" (Bulgarian version)

Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities (English version)

Call for Publications: "The Anatomy of Marginality" (English version)

"Политиката като борба? Власт и легитимност" (Bulgarian version)

"Датиране на българските пергаментови ръкописи. Статистико-икономически аргументи" (Bulgarian version)

Senior Fellowships of the Jennings Randolph (JR) Program (English version)

Advanced Academic Fellowship Programme of CAS (English version)

Visegrad Scholarship at the Open Society Archives (English version)

Research Fellowships 2011 in Social History (English version)

Call for Applications: 10 International Research Fellowships (English version)

"Invisible Frontiers in Post-Ottoman Cities: Edirne-Niṣ" (English version)

Post-doctoral Research Associate in Science and Religion (English version)

2011 OHS Annual Conference. Oral History and Regeneration (English version)

G-local Cosmopolitanism: the Social responsibility of the Academic, the Artist, and the Media (English version)

Research Fellowships of the Albright Institute of Archaeological Research (English version)

Call For Papers: The Balkans in the Cold War (English version)

Mladena and Dianko Sotirov BIAP Visiting Fellowship (English version)

Fellowship Programme for 2010/11 for Young Scholars from Central and Eastern Europe (English version)

"Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

Международна лятна школа "Етнос, религия и принадлежност" (Bulgarian version)

"A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

Fernand Braudel Senior Fellowships (English version)

Postdoctoral Fellowships in Political Theory/Philosophy (English version)

"Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities" (English version)

"Левият национализъм: Българската комунистическа партия по време на Втората световна война и годините след това" (Bulgarian version)

"Nationalism from the Left: the Bulgarian Communist Party during the Second World War and the Early Post-War Years" (English version)

Bogliasco Fellowships for Research and Creative visits in Italy (English version)

Sofja Kovalevskaja Award for promising young researchers (English version)

"Ritual and Sincerity: Certitude and the Other" (English version)

Call for Applications: Advanced Academia Fellowships for Bulgarian Scholars (English version)

"Inequality and Diversity in European Rural Areas" (English version)

Residential fellowships for advanced study (English version)

12 Research Fellowships (FRIAS School of History) (English version)

"Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe" (English version)

"Urban Development and Politics in Europe and Russia" (English version)

CRASSH Fellowship Competitions 2012-13 (English version)

Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities (English version)

Call for Papers: "Depiction and Construction of the "Other": Islamic Cities in the Eyes of European Travellers" (English version)

"Twenty Years of Macedonian Independence" (English version)

Покана за публикации: "Балканите: Минало, настояще и бъдеще" (Bulgarian version)

Call for Papers: "The Balkans: Past, Present and Future Prospects" (English version)

Fellowships 2012/13 "Work and Life Course in Global History" (English version)

"Physical Violence in Late Socialism: (Dis-)Entangling Statehood, Labor, and the Nation" (English version)

"Стратегически подход към управлението на културата и културните индустрии чрез предприемачество и иновации (Канадски и международен опит)" (Bulgarian version)

Международно изложение "Образование без граници" (Bulgarian version)

Summer Institute on Conducting Archival Research, 21-25 May, 2012 (English version)

New Europe College обявява стипендиантски конкурс за академичната 2012-13 (Bulgarian version)

New Europe College announces the competition for Fellowships for the academic year 2012-13. (English version)

Short-Term Grants for international doctoral candidates (English version)

"Is Democracy Sick of Its Own Media?" (English version)

Вечер в памет на Фьодор Достоевски (Bulgarian version)

Postdoctoral and Doctoral Fellowships in Russian and East-european Studies (English version)

Senior and Junior Fellowships CEU - Institute for Advanced Study (English version)

Call for Papers: Sociology Mind (English version)

"Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe" (English version)

"Economic, Political and Social Crisis in the EU: Challenges and Opportunities” (English version)

"Need To Know II: Lessons Learned" (English version)

Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

"Addressing Qualitz of Work in Europe" (English version)

"Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe" (English version)

Evaluation Report on the Centre for Advanced Study (English version)

Стипендии на АНЦС за участие на български учени в международни конференции (Bulgarian version)

Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities and Humanistic Sciences (English version)

Visiting Fellowships - Bielefeld Graduate School in History and Sociology (English version)

"Революциите на Балканите: бунтове и въстания в епохата на национализма (1804-1908)" (Bulgarian version)

"Revolutions in the Balkans Revolts and uprisings in the era of nationalism (1804-1908)" (English version)

Call for Applications: Post-doctoral Fernand Braudel-IFER Fellowships (English version)

"Collaboration in Eastern Europe during World War II and the Holocaust" (English version)

Международна научна конференция по социални науки 2013 (Bulgarian version)

International Academic Conference on Social Sciences IACSS 2013 (English version)

"Decentering Art of the Former East" (English version)

Associate Research Fellow: Fall of State Socialism (English version)

13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe (English version)

"Work and Human Lifecycle in Global History" Fellowships (English version)

60 Years Diplomatic Relations between Bulgaria and Greece, 1954-2014 (English version)

“Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgarian Networked Culture in Global Contexts” (English version)

New Europe College International Fellowships (English version)

Six PhD scholarships at the Max Planck Institute for Human Development (English version)

Call for applications to Newton International Fellowships (English version)

Call for applications Paris Institute for Advanced Studies (English version)

Call for Papers: "Social, Cultural, Ethnic, Religious Identities in Communism" (English version)

2015 - 2016 EURIAS Fellowship Programme (English version)

"Актуални тенденции в изследванията на комунизма" (Bulgarian version)

"Европейските капани пред демокрацията. Русия, Украйна, корупцията" (Bulgarian version)

"Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

"Първата световна война и Балканите - историческо събитие, опит и памет" (Bulgarian version)

"The First World War and the Balkans – Historic Event, Experience and Memory" (English version)

Call for Papers: 22nd International Conference of Europeanists (English version)

New Europe College International Fellowships (English version)

"Парична и икономическа статистика на Югоизточна Европа от XIX век до Втората световна война" (Bulgarian version)

"Sites of Memory of Socialism and Communism in Europe" (English version)

International Conference "Town and Country in the Byzantine World: Social and Economic Perspectives" (English version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

Assembling the Post-Liberal Order in Central and Eastern Europe (1929-1956) (English version)

"Качеството на управлението - сравнение между България и Чехия" (Bulgarian version)

"Езиковата ситуация - състояние и тенденции" (Bulgarian version)

Call for Papers: "War and Peace in Political Thought" (English version)

"Дигитално творчество по време на криза: България в глобалния котекст (Bulgarian version)

Program for visiting scholars at the Institute for East and Southeast European Studies in Regensburg (2016) (English version)

"Regions of Memory II: Memory Regions as Discourse and Imagination" (English version)

Doctoral Programme of the European University Institute (English version)

"Женските движения, властта и държавата" (Bulgarian version)

1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

Postdoctoral Fellowships in Russian and East European Studies (English version)

Confessional Dynamics in Islamic Legal Thought and Practice in the Ottoman Empire, 15th-18th centuries (English version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

"Арабската пролет! Каква равносметка 5 години по-късно?" (Bulgarian version)

"Властта, политическия ред и ежедневието на Балканите: от пост-османски държави до пост-социалистически демокрации" (Bulgarian version)

"Power, Political Order and Everyday Life in the Balkans: From Post-Ottoman Nation States to Post-Socialist Democracies" (English version)

Покана за участи: "Отвъд кризата: нови посоки в изследванията на бежанците" (Bulgarian version)

Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

"The personal and emotional dimension of nationhood in European history (19th century to WWII)" (English version)

International conference: "World on the Move: Migration, Societies and Change" (English version)

Presumption to Responsibility. Museums and contested history. Saying the unspeakable in museums (English version)

Лекция: "Трансформациите в православното християнство в перспективата на longue-durée: социологически анализ" (Bulgarian version)

Стипендии за докторанти и магистри по сравнителна история към Централно-европейския университет (Bulgarian version)

Call for Applications: PhD and MA Scholarships in Comparative History (CEU, Budapest) (English version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

Трети международен филологически форум за млади изследователи с надслов "Полéта на сътрудничество" (Bulgarian version)

New CAS Fellowship Programme for Bulgarian Scholars (English version)

Магистърска степен по социология в Унгария (Bulgarian version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)

"Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. Хр." (Bulgarian version)

Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. (Bulgarian version)

Стипендиантска програма: "Демокрацията и върховенството на закона в Европа" (Bulgarian version)

Покана за участие: "Археологията и политическото" (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Множеството капитализми на средиземноморието (XVIII-XX в.)" (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Околна среда, територия, мобилност" (Bulgarian version)

Изследователски стипендии на ЦАИ за 2020/2021 година (Bulgarian version)

18-та годишна историческа и археологическа конференция: От Древността до модерните времена (Bulgarian version)

18th Annual International Conference on History & Archaeology: From Ancient to Modern (English version)

Стипендии за подкрепа на изследователски пътувания на учени от Югоизточна Европа (Bulgarian version)

Стипендии на Нов Европейски Колеж (NEC), Букурещ за 2021/2022 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: 2021/ 2022 NEC Fellowships (English version)

ЦАИ обявява работна позиция за офис мениджър (Bulgarian version)

Публична дискусия: "Докато спорим, не забравяме" (Bulgarian version)

Фондация Getty и ЦАИ канят участници за пролетната археологическа школа през 2022 г. (Bulgarian version)

Покана за участие: "Социалистическите държави и международното право в съвременния свят" (Bulgarian version)

Събития

"Идентичности: национални, регионални и лични" (Bulgarian version)

"Identities: National, Regional and Personal" (English version)

"От имиграционна политика към миграционно управление" (Bulgarian version)

"From Immigration Politics to Migration Management" (English version)

Европейската научна фондация финансира международна конференция (Bulgarian version)

Call for Proposals - ESF Research Conferences 2008 (English version)

"Global Labor History and the Question of Freedom and Unfreedom" (English version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

Call for Papers: "Nation, Community, and the State" (English version)

"Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage" (English version)

"Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа 1850-1950 г." (Bulgarian version)

"Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950" (English version)

Стипендиантска програма в областта на медийните изследвания, 2007-2008 г. (Bulgarian version)

Visiting Fellows Program in Media Studies (English version)

"Perspectives of the Muslim Communities in Former Yugoslavia and the Marginalization of the Muslim Heritage" (English version)

Краен срок: Покана за участие в "Отвъд нацията?" (Bulgarian version)

Deadline for Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Дисциплини и граници: Хуманитарните науки в интердисциплинарни времена" (Bulgarian version)

"Disciplines and Borders: Humanities research in an age of interdisciplinarity" (English version)

Краен срок за "Устната история - изкуството на диалога" (Bulgarian version)

Deadline: "Oral History - The Art of Dialogue" (English version)

"Gender, Migration, Europe – Positions in the Constellation" (English version)

Call for Applications: Sunbelt Social Networks Conference (English version)

"Muslim Diasporas: Religious and National Identity, Gender, Cultural Resistance" (English version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

Call for Papers: International Conference "Justice": Deadline (English version)

Deadline: Call for Papers - SLOVO, Volume 19.2 (Autumn 2007) (English version)

Deadline: Labouring Feminism and Feminist Working-Class History in Europe and Beyond (English version)

"Постигане на финансова стабилност" (Bulgarian version)

Международен семинар "Политическа култура и културни политики в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950" (Bulgarian version)

International Workshop "Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950". 5-7 July 2007 (English version)

From a Regional Historical Event to a Place of National Memory: Batak and Constructions of History in Bulgaria (English version)

Registration Deadline. Europe: Integration and/or Fragmentation? 22-23 June, Ljubljana (English version)

CFP Deadline:'Experiments, Reason and Revelation: the Moral Value of Studying Nature in Early Modernity' (English version)

Deadline for application: CAS 2007 - 2008 Fellowship Programme (English version)

Deadline: Second Annual Conference on Empirical Legal Studies. 9 - 10 November 2007 (English version)

Краен срок: Семинар "Обществена институционализация на насилието и война отвъд държавата" (Bulgarian version)

Deadline: "Social Figurations of Violence and War beyond the State" Workshop (English version)

Deadline: Fellowships in socio-political economy, short research visits at CEPS, Luxemburg (English version)

Deadline: Fellowships in the field of international relations/ European integration. ELIAMEP (Greece) (English version)

CfP: Book Reviews in Political Science, Sociologgy, IR, European Studies, Gender, Nationalism (English version)

Central European University, Budapest announces a search for Lecturer (English version)

Deadline: Fellowships in the Social Sciences and Humanities 2008-2009 (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

Deadline: Annual Conference of the British Association... (English version)

Краен срок: "Преодоляването на Желязната завеса: визии ..." (Bulgarian version)

Deadline: "Overcoming the Iron Curtain: Visions ..." (English version)

Deadline for Call for Papers: "Distinktion" (English version)

CfP Deadline: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

"Преоценката на съвременните Балкани: Един дълъг евроцентричен 20-ти век" (Bulgarian version)

Deadline: "Justifying War: Popaganda, Politics and War in the Modern Age" (English version)

Call for Papers Deadline: "Evil, Law and the State" (English version)

Краен срок: Сп. "Исторически студии" кани сътрудници (Bulgarian version)

Call for Publications Deadline: Valahian Journal of Historical Studies (English version)

Call for Papers Deadline: Self-Representation and Public Culture of the Balkan Urban Classes (English version)

Deadline: "History of Knowledge: Interdisciplinary Perspectives of Young Researchers" (English version)

CfP Deadline: Seventeenth Round Tabel "Memory and Forgetfulness" (English version)

"Има ли бъдеще подкрепата за демокрацията по света?" (Bulgarian version)

"Национални конфликти, граници и асиметрична интеграция: Случаят с Хабсбургския митнически съюз" (Bulgarian version)

Deadline: Centre for Social Studies Scholarships Applications (English version)

Deadline: Two PhD-positions at the University of Amsterdam (English version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

Deadline: 10 Postdoctoral Fellowships for Academic Year 2008/2009 (English version)

38rth World Congress of the International Institute of Sociology (English version)

Deadline: "Sociology and Law. The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917)" (English version)

Call for Papers Deadline: "The Idea of Education" (English version)

Deadline: Postgraduate Studentships in Philosophy and History & Philosophy of Science (English version)

Call for Papers Deadline "Perspectives from the Periphery" (English version)

European University Institute invites applications for its PhD Programme (English version)

Deadline: Summer Institute on Conducting Archival Research (SICAR) (English version)

Training Programme Deadline: Early Independence For Post-Docs (English version)

Краен срок: Стипендии за изследвания в областта на културата (Bulgarian version)

Deadline: Fellowships in the Study of Culture (English version)

Краен срок: Изследователски стипендии в областта на данъчното законодателство (Bulgarian version)

Fellowships Deadline in European and International Tax Law (English version)

Deadline: "East-Central Europe in the Cold War 1945-1989" (English version)

Deadline: "Performing Biographies: Memory and the Art of Interpretation" (English version)

Deadline: PhD Bursaries in EU Politics & Contemporary History (English version)

Deadline: Second Call for Applications for CAS fellowships (English version)

Deadline: "Cultural, Political and Religious Ideologies and the Appraisal of New Media" (English version)

Deadline: "Migration to, from, and in Southeastern Europe: ..." (English version)

Call for Papers Deadline: PHILOSOPHY AS LITERATURE (English version)

Deadline: Robert Bosch Fellowships (English version)

Call for papers Deadline: Social and Spiritual Aspects of Material Culture (English version)

Deadline: Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 (English version)

Deadline: "The Making of the Humanities" (English version)

Prolongation of Deadline: Call for Shaken Order Project (English version)

Deadline: 2008-2009 EUROPA FELLOWSHIPS PROGRAM (English version)

Deadline: Professor of Organizational Sociology (English version)

Краен срок: "Трансформация и динамика на (радикалната) промяна: политологични и философски гледни точки" (Bulgarian version)

Deadline: "Transformation and the Dynamics of (Radical) Change: Insights from Political Theory and Philosophy" (English version)

Стипендиантска програма "Нютон" (Bulgarian version)

Newton International Fellowships (English version)

Research mobility scheme Deadline: CEU-HESP Comparative History Project (English version)

Краен срок: ЦАИ търси координатор "Международни програми и проекти" (Bulgarian version)

Deadline: Coordinator "International Programmes and Projects" (English version)

Call for Publication Deadline: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

Deadline: "Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives" (English version)

Deadline: Woodrow Wilson 2009-2010 Fellowship competition (English version)

Deadline: 50 Newton Fellowships for post-doctoral researchers (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

Deadline: Religions and Values in Central and Eastern Europe (English version)

Краен срок: Стипендии на New Europe College, Букурещ 2009 - 2010 г. (Bulgarian version)

Deadline: NEC Fellowships for 2009-10 academic year (English version)

Call for Papers Deadline: "Religion, Secularism and Nationhood" (English version)

Краен срок: Покана за научно сътрудничество между Швейцария и страни от Източна Европа (Bulgarian version)

Deadline: Scientific co-operation between research groups in Switzerland and Eastern Europe (English version)

Deadline: Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe (English version)

"Ролята на висшето образование във формирането на новите елити в съвременна България" (Bulgarian version)

« Le rôle des institutions d’enseignement supérieur dans la formation de nouvelles élites en Bulgarie aujourd’hui » (English version)

Краен срок: "Нови подходи към Студената война" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: Cold War Interactions Reconsidered (English version)

(English version)

Deadline: 2010 - 2011 Fulbright Grants Competition (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

Deadline: "Post-Communism and the New European Identity" (English version)

Fellowship Deadline on the Political Economy of South East Europe (English version)

Deadline: "Regime Change and Transitions across the Danubian Region: 1989 – 2009" (English version)

"Memory Politics: Education, memorials and mass media" (English version)

Deadline: Woodrow Wilson International Center for Scholars. Fellowships 2010-2011 (English version)

Deadline: Advanced Academia Programme (English version)

Deadline: "Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning" (English version)

Deadline: "European Historical Dictatorship and Transformation Research" (English version)

Deadline: "Tito: Perceptions and Interpretations" (English version)

"The History of Families and Households: Comparative European Dimensions" (English version)

Deadline: "Andrew Mellon" Research Fellowships 2010-2011 (English version)

Deadline: "Beyond Methodological Nationalism: ..." (English version)

The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective (English version)

Deadline: 6th CEU Conference in Social Sciences (English version)

International Doctoral Program in Social Sciences 2010 (English version)

Deadline: Visiting Fellowship on the Political Economy of South East Europe (English version)

Deadline: 2011 - 2012 FULBRIGHT Grants Competition (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Deadline: Summer School "Religion in Public Life" (English version)

Deadline: Post-doctoral Fellowships in Political Theory/Political Philosophy (English version)

"Culture and Identity: How They Influence Governance" (English version)

Independent Fellowship Programme in the Social Sciences and the Humanities (English version)

Deadline ‘Beauty will save the world’ (English version)

Deadline: "Myths of the Other in the Balkans. Representations, social practices and performances" (English version)

Deadline: "Reconstructing Imaginary and Real Byzantium: Historical and Cultural Legacy that Divide and Integrate Europe" (English version)

Deadline: Five-month Research Fellowship for Postdocs (English version)

Deadline: "From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

Краен срок: "Общество на знанието и гражданско общество в България" (Bulgarian version)

Deadline: Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities (English version)

Deadline: Call for Publications "The Anatomy of Marginality" (English version)

"Политиката като борба? Власт и легитимност" (Bulgarian version)

"Датиране на българските пергаментови ръкописи. Статистико-икономически аргументи" (Bulgarian version)

Deadline: Senior Fellowships of the Jennings Randolph (JR) Program (English version)

Deadline: Advanced Academic Fellowship Programme of CAS (English version)

Deadline: Visegrad Scholarship at the Open Society Archives (English version)

Deadline: Research Fellowships 2011 in Social History (English version)

Call for Applications Deadline: 10 International Research Fellowships (English version)

"Invisible Frontiers in Post-Ottoman Cities: Edirne-Niṣ" (English version)

Deadline: Post-doctoral Research Associate in Science and Religion (English version)

Deadline: 2011 OHS Annual Conference. Oral History and Regeneration (English version)

G-local Cosmopolitanism: the Social responsibility of the Academic, the Artist, and the Media (English version)

Research Fellowships of the Albright Institute of Archaeological Research (English version)

Call For Papers Deadline: The Balkans in the Cold War (English version)

Deadeline: Mladena and Dianko Sotirov BIAP Visiting Fellowship (English version)

Deadline: Fellowship Programme for 2010/11 for Young Scholars from Central and Eastern Europe (English version)

Deadline: "Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

Краен срок: Международна лятна школа "Етнос, религия и принадлежност" (Bulgarian version)

Deadline: "A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

Deadline: Fernand Braudel Senior Fellowships (English version)

Deadline: Postdoctoral Fellowships in Political Theory/Philosophy (English version)

Deadline: Bogliasco Fellowships for Research and Creative visits in Italy (English version)

Deadline: Sofja Kovalevskaja Award for promising young researchers (English version)

"Ritual and Sincerity: Certitude and the Other" (English version)

Call for Applications Deadline: Advanced Academia Fellowships for Bulgarian Scholars (English version)

Deadline: "Inequality and Diversity in European Rural Areas" (English version)

Deadline: Residential fellowships for advanced study (English version)

Deadline: 12 Research Fellowships (FRIAS School of History) (English version)

Deadline: "Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe" (English version)

Deadline: "Urban Development and Politics in Europe and Russia" (English version)

Deadline: CRASSH Fellowship Competitions 2012-13 (English version)

Deadline: Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities (English version)

Call for Papers Deadline: "Depiction and Construction of the "Other": Islamic Cities in the Eyes of European Travellers" (English version)

Deadline: "Twenty Years of Macedonian Independence" (English version)

Краен срок: "Балканите: Минало, настояще и бъдеще" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "The Balkans: Past, Present and Future Prospects" (English version)

Deadline: Fellowships 2012/13 "Work and Life Course in Global History" (English version)

Deadline: "Physical Violence in Late Socialism: (Dis-)Entangling Statehood, Labor, and the Nation" (English version)

"Стратегически подход към управлението на културата и културните индустрии чрез предприемачество и иновации (Канадски и международен опит)" (Bulgarian version)

Международно изложение "Образование без граници" (Bulgarian version)

Краен срок: New Europe College обявява стипендиантски конкурс за академичната 2012-13 (Bulgarian version)

Deadline: New Europe College announces the competition for Fellowships for the academic year 2012-13. (English version)

Deadline: Short-Term Grants for international doctoral candidates (English version)

"Is Democracy Sick of Its Own Media?" (English version)

Вечер в памет на Фьодор Достоевски (Bulgarian version)

Deadline: Postdoctoral and Doctoral Fellowships in Russian and East-european Studies (English version)

Deadline: Senior and Junior Fellowships CEU - Institute for Advanced Study (English version)

(English version)

Deadline: "Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe" (English version)

Deadline: "Economic, Political and Social Crisis in the EU: Challenges and Opportunities” (English version)

Deadline: "Need To Know II: Lessons Learned" (English version)

Deadline: Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

Deadline: "Addressing Quality of Work in Europe" (English version)

Deadline: "Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe" (English version)

Краен срок: Стипендии на АНЦС за участие на български учени в международни конференции (Bulgarian version)

Deadline: Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities and Humanistic Sciences (English version)

Visiting Fellowships - Bielefeld Graduate School in History and Sociology (English version)

"Добре дошли в Киберия!" Записки от дигиталния терен (Bulgarian version)

Краен срок: "Революциите на Балканите: бунтове и въстания в епохата на национализма (1804-1908)" (Bulgarian version)

Deadline: "Revolutions in the Balkans Revolts and uprisings in the era of nationalism (1804-1908)" (English version)

Call for Applications Deadline: Post-doctoral Fernand Braudel-IFER Fellowships (English version)

Deadline: "Collaboration in Eastern Europe during World War II and the Holocaust" (English version)

Краен срок: Международна научна конференция по социални науки 2013 (Bulgarian version)

Deadline: International Academic Conference on Social Sciences IACSS 2013 (English version)

Deadline: "Decentering Art of the Former East" (English version)

Deadline: Associate Research Fellow - Fall of State Socialism (English version)

Deadline: 13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe (English version)

Deadline: "Work and Human Lifecycle in Global History" Fellowships (English version)

60 Years Diplomatic Relations between Bulgaria and Greece, 1954-2014 (English version)

“Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgarian Networked Culture in Global Contexts” (English version)

Deadline: New Europe College International Fellowships (English version)

Deadline: Six PhD scholarships at the Max Planck Institute for Human Development (English version)

Deadline: Call for applications to Newton International Fellowships (English version)

Deadline: Call for applications Paris Institute for Advanced Studies (English version)

Deadline: "Social, Cultural, Ethnic, Religious Identities in Communism" (English version)

Deadline: 2015 - 2016 EURIAS Fellowship Programme (English version)

"Актуални тенденции в изследванията на комунизма" (Bulgarian version)

"Европейските капани пред демокрацията. Русия, Украйна, корупцията" (Bulgarian version)

Deadline: "Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

"Първата световна война и Балканите - историческо събитие, опит и памет" (Bulgarian version)

"The First World War and the Balkans – Historic Event, Experience and Memory" (English version)

Call for Papers Deadline: 22nd International Conference of Europeanists (English version)

Международен филологически форум за студенти и докторанти (Bulgarian version)

Deadline: New Europe College International Fellowships (English version)

Deadline: "Sites of Memory of Socialism and Communism in Europe" (English version)

International Conference "Town and Country in the Byzantine World: Social and Economic Perspectives" (English version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

Deadline: Assembling the Post-Liberal Order in Central and Eastern Europe (1929-1956) (English version)

"Качеството на управлението - сравнение между България и Чехия" (Bulgarian version)

"Езиковата ситуация - състояние и тенденции" (Bulgarian version)

Call for Papers: "War and Peace in Political Thought" (English version)

Program for visiting scholars at the Institute for East and Southeast European Studies in Regensburg (2016) (English version)

"Regions of Memory II: Memory Regions as Discourse and Imagination" (English version)

Doctoral Programme of the European University Institute (English version)

"Женските движения, властта и държавата" (Bulgarian version)

Deadline: 1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

Postdoctoral Fellowships in Russian and East European Studies (English version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

"Арабската пролет! Каква равносметка 5 години по-късно?" (Bulgarian version)

"Властта, политическия ред и ежедневието на Балканите: от пост-османски държави до пост-социалистически демокрации" (Bulgarian version)

"Power, Political Order and Everyday Life in the Balkans: From Post-Ottoman Nation States to Post-Socialist Democracies" (English version)

Покана за участи: "Отвъд кризата: нови посоки в изследванията на бежанците" (Bulgarian version)

Краен срок: Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

"The personal and emotional dimension of nationhood in European history (19th century to WWII)" (English version)

International conference: "World on the Move: Migration, Societies and Change" (English version)

Presumption to Responsibility. Museums and contested history. Saying the unspeakable in museums (English version)

Лекция: "Трансформациите в православното християнство в перспективата на longue-durée: социологически анализ" (Bulgarian version)

Стипендии за докторанти и магистри по сравнителна история към Централно-европейския университет (Bulgarian version)

Call for Applications: PhD and MA Scholarships in Comparative History (CEU, Budapest) (English version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

Трети международен филологически форум за млади изследователи с надслов "Полéта на сътрудничество" (Bulgarian version)

New CAS Fellowship Programme for Bulgarian Scholars (English version)

Магистърска степен по социология в Унгария (Bulgarian version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)

"Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. Хр." (Bulgarian version)

Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. (Bulgarian version)

Стипендиантска програма: "Демокрацията и върховенството на закона в Европа" (Bulgarian version)

Покана за участие: "Археологията и политическото" (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Множеството капитализми на средиземноморието (XVIII-XX в.)" (Bulgarian version)

43 Годишна конференция на Ирландското общество за руски, централно- и източено-еврепейски изследвания (Bulgarian version)

Изследователски стипендии на ЦАИ за 2020/2021 година (Bulgarian version)

18-та годишна историческа и археологическа конференция: От Древността до модерните времена (Bulgarian version)

18th Annual International Conference on History & Archaeology: From Ancient to Modern (English version)

Стипендии за подкрепа на изследователски пътувания на учени от Югоизточна Европа (Bulgarian version)

Стипендии на Нов Европейски Колеж (NEC), Букурещ за 2021/2022 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: 2021/ 2022 NEC Fellowships (English version)

ЦАИ обявява работна позиция за офис мениджър (Bulgarian version)

Публична дискусия: "Докато спорим, не забравяме" (Bulgarian version)

Фондация Getty и ЦАИ канят участници за пролетната археологическа школа през 2022 г. (Bulgarian version)

Покана за участие: "Социалистическите държави и международното право в съвременния свят" (Bulgarian version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.