Начало > Търсене

Търсене

Търсене на Bulgaria

Намерени резултати: 486

Потребители

Andrey Lounine (English version)

Snezhana Yoveva (English version)

Камелия Жабилова (Bulgarian version)

Kameliya Asenova (English version)

Tsoni Tsonev (English version)

Roumen Avramov (English version)

Милена Кремъкова (Bulgarian version)

Nina Dimitrova (English version)

Ivan Evtimov (English version)

Yordanka Madzharova (English version)

Elisaveta Valchinova-Chendova (English version)

Nonka Bogomilova (English version)

Maria Todorova (English version)

Svetla Baloutzova (English version)

Gergana Mladencheva (English version)

Tatyana Kotzeva (English version)

Hristo P. Berov (English version)

Kalina Sotirova (English version)

Borislav Gueorguiev (English version)

Gergana Georgieva (English version)

Yordan Zhelev (English version)

Nadejda Bocheva (English version)

Irina Kuzidova (English version)

Sofiya Zahova (English version)

Ivaylo Karadzhinov (English version)

Biljana Raeva (English version)

Rumiana Stoilova (English version)

Petrana Stoykova (English version)

Rumyana Karakostova (English version)

Nikolay Aretov (English version)

Miglena Ivanova (English version)

Neda Velkova (English version)

Konstantin Sachariew (English version)

Evelina Kelbecheva (English version)

Antoniya Shulekova (English version)

Venelin Grudkov (English version)

Lyubomira Konstantinova (English version)

Irena Stefanova (English version)

Naum Znakov (English version)

Galina Denkova (English version)

Нора Голешевска (Bulgarian version)

Markus Wien (English version)

Nezabravka Nedyalkova (English version)

Ивайло Йоргов (Bulgarian version)

Ivaylo Yorgov (English version)

Victoria Zaevska (English version)

Krasimira Aleksova (English version)

Irina Shopova (English version)

Tania Reytan-Marincheshka (English version)

Anny Atanasova (English version)

Васил Пенчев (Bulgarian version)

Sylvia Borissova (English version)

Svitlana Koch (English version)

Vladimir Stoychev (English version)

Maria Diamandieva (English version)

Vladimir Penchev (English version)

Maria Santulova (English version)

Mariella Andreevska (English version)

Борислав Димитров (Bulgarian version)

Borislav Dimitrov (English version)

Ralitsa Kostadinova (English version)

Desislava Traykova (English version)

Ваня Михайлова (Bulgarian version)

Maria Kotseva (English version)

Vitana Kostadinova (English version)

Andrej Bojadžiev (English version)

Georgi Burnaski (English version)

Georgi Kanev (English version)

Nadezhda Stoyanova (English version)

Ivan Mladenov (English version)

Dimitrina Popova (English version)

Tsvetelina Simeonova (English version)

Dilyana Kiryakova-Ryan (English version)

Aleksandar Stoykov (English version)

Ekaterina Markova (English version)

Публикации

Building Networks in Bulgarian Academia – Integrated Database of Young Bulgarian Researchers (English version)

Once Upon a Time... There Was The Town of Kotel. Urban representations, narratives and identities in transition. (English version)

Diversity Matters: A Lesson from a Post-Communist Country (English version)

Преосмисляне на нео-институционализма или Има ли значение разнообразието във висшето образование (Bulgarian version)

Re-thinking Neoinstitutionalism or Does Diversity Matter in Higher Еducation (English version)

Religion and Nationalism. Religious Ideas in Bulgaria between the Two World Wars. (English version)

To Make Business in Bulgaria: Bulgarian and Western Ecnomic Culture (English version)

Fading of the "East" and Drawing near to the "South". Bulgarian Business Culture. (English version)

The Economic 20th Century of Bulgaria (English version)

Monetary and Fiscal Policies in South-East Europe. Historical and Comparative Perspective (English version)

Alienation (English version)

Cross-national mentoring NGOs in transition societies (Bulgarian version)

Cross-national Mentoring NGOs in Transition Societies (English version)

Impact of Gender on the Occupational Group of Software Producers in Bulgaria (English version)

ПЕДАГОГИКА И КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В НБУ (Bulgarian version)

Преекспонирането на социалния капитал в процеса на евроинтеграция на българското общество (Bulgarian version)

Preexposing of Social Capital in the Progress of Eurointegration of Bulgarian Society (English version)

Същност и периферия на националната политическа история в книгата „България” от Ричард Крамптън (Bulgarian version)

Significance and Periphery of the National Political History in the Book Bulgaria by R. J. Crampton (English version)

School and Schooling in the Kingdom of Bulgaria: Photoarchives - Part 1 (Bulgarian version)

School ans Schooling in the Kingdom of Bulgaria: Photoarchives - Part 1 (English version)

School and Schooling in the Kigdom of Bulgaria: Photoarchives - Part 2 (Education in Urban Areas) (Bulgarian version)

Желание или омерзение от “обща” идентичност. Европейските стратегии за информационно общество като инструмент за конструиране на идентичност и локалните реалности: ситуацията в България (Bulgarian version)

Longing or Loathing a “Common” Identity. The European Strategies for Information Society as an Instrument for Constructing Identity and the Local Realities: the Case of Bulgaria (English version)

Приносът на Фонд "Научни изследвания" за развитието на науката в България и основни изисквания за неговата дейност [Status and Problems of the Bulgarian Science Fund (1990-2011)] (Bulgarian version)

History of Bulgarian Video Art (Bulgarian version)

Българският принос в световната наука и основни критерии за оценка на постиженията на учените (Bulgarian version)

BULGARIAN VIDEO ART – SCREEN LANGUAGE AND POSTMODERNISM (Bulgarian version)

BULGARIAN VIDEO ART – SCREEN LANGUAGE AND POSTMODERNISM (English version)

Civil society and the Women's Market (English version)

The Scholarly Publication: What and Where. Bulgarian J. Science & Education Policy, 7, 245-263 (2013) [In Bulgarian] (Bulgarian version)

My Contribution to BulgarianScienceProblems in 2013 . Bulgarian J. Science and Education Policy, 7, 165-191 (2013) [In Bulgarian] (Bulgarian version)

Състояние и перспективи на научните изследвания в България: проблеми и слабости в научната политика. Bulgarian J. Science & Education Policy, 8, 245-258 (2014) (Bulgarian version)

The Successful Scientific Periodicals: Contemporary Issues. Bulgarian J. Science & Education Policy, 8, 259-271 (2014) (Bulgarian version)

B.V. Toshev. The Post-Normal Science: Features and New Trends. Chemistry, 24, 329-339 (2015) [In Bulgarian] (Bulgarian version)

Новини

Метафизиката на Левинас: Правото на Другия (Bulgarian version)

Levinas' Metaphysics: Right of the Other (English version)

Call for Papers: Historocal Workshop (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

"Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage" (English version)

"The Commemoration of the Great War in East-Central Europe 1918-1939" (English version)

Andrew W. Mellon East-Central European Research Visiting Fellowships (English version)

"Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа 1850-1950 г." (Bulgarian version)

"Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950" (English version)

"Perspectives of the Muslim Communities in Former Yugoslavia and the Marginalization of the Muslim Heritage" (English version)

"The Balkan 19th Century. Other Readings." is out on the book shelves (English version)

“Revolution of the Proletariat vs. Revolution of the Technocracy: 'HTP' as a Surrogate for the Economic Reforms in the period 1970-1989” (English version)

"Gender, Migration, Europe – Positions in the Constellation" (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

"Research and Innovation in Europe up to 2010" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

Mellon Research Fellowships in Turkey (English version)

New Philosophy Seminar at Sofia University (English version)

The Media Revival of Patriotism. You Are Not Alone Campaign: Pros and Cons (English version)

CAS Atelier for Biographical Research (English version)

"'Ромеите' или балканският протонационализъм" (Bulgarian version)

Sofia Philosophical Review, 2006/ бр. I, No.1 (Bulgarian version)

Sofia Philosophical Review, 2006/ Volume I, No.1 (English version)

Faces, photographs by Tzocho Boyadjiev (English version)

Международен семинар "Политическа култура и културни политики в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950" (Bulgarian version)

International Workshop "Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950". 5-7 July 2007 (English version)

CLS Seminar ‘The Future through the Culture of the Past: Bulgarian Economic and Social History’ (English version)

From a Regional Historical Event to a Place of National Memory: Batak and Constructions of History in Bulgaria (English version)

Petitions: the Campaign against the project 'Batak as a Place of Memory' (English version)

Trans-Danubian Migrations of Bulgarians in the Early 19th century (English version)

Call for Applications: CAS 2007-2008 Fellowship Programme (English version)

CfP: Panel, Consumer Regimes and Cultures in the Enlarged Europe (English version)

CFA: Researcher Exchange Programme of the British Council in Bulgaria (English version)

Lecture on "After the End of the Television", 19th June 2007 (English version)

Lecture "Public Images of the Civil Servants in Bulgaria, End of the 19th – Early 20th Century", 12 June (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

"The Genesis of Nationalism in Europe" (English version)

13th Early Fall Scholl in Semiotics "SocioSemiotics" (English version)

CfP: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

Go8 European Fellowships (English version)

History Club Meeting: "Objectivism in Bulgarian Historiography.." (English version)

"The People's Memory Tells" - a State initiative from the 80-ies. (English version)

Liberty ’56. Side View on Hungarian Upspring (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

Seventeenth Round Tabel "Memory and Forgetfulness" (English version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

"Sociology and Law. The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917)" (English version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

ISRP Scholarships for Young Researchers (English version)

Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

Fellowships in European and International Tax Law (English version)

Scholarship at the Graduate Program in Philosophy Taught in English (English version)

"System changes of South East European societies: Social, political and demographic consequences" (English version)

Съвременно българско изкуствознание (Bulgarian version)

Second Call for Applications for CAS fellowships (English version)

"Migration to, from, and in Southeastern Europe: ..." (English version)

"The 1989 Revolutions in Central and Eastern Europe: Twenty Years On" (English version)

Robert Bosch Fellowships (English version)

Участие в сборник: "Съпротивата в Югоизточна Европа по време на Втората световна война" (Bulgarian version)

Call for Papers: RESISTANCE IN SOUTH-EASTERN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR (English version)

"New forms of human rights and civic engagement in the 21st century" (English version)

"Reflection: Self-referentiality in Epistemology and the Social World" (English version)

"New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe" (English version)

Информационен бюлетин на Център за академични изследвания за 2007 г. (Bulgarian version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността и идентичността, 1900 - 1945 г." (Bulgarian version)

Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 (English version)

Prolongation of Deadline: Call for Shaken Order Project (English version)

Research mobility scheme: CEU-HESP Comparative History Project (English version)

ЦАИ търси координатор "Международни програми и проекти" (Bulgarian version)

Coordinator "International Programmes and Projects" (English version)

ЦАИ обяви резултатите от стипендиантския конкурс за изследователския си проект "Режими на историчност" (Bulgarian version)

Applicants selected for participation in "Regimes of Historicity" (English version)

"Социално поведение и фамилни стратегии на Балканите (XVI - XX в.)" (Bulgarian version)

"Social Behaviour and Family Strategies in the Balkans (16th - 20th Centuries)" (English version)

Call for Papers: Journal Southeastern Europe (English version)

"Critical studies of the new social inequalities" (English version)

Call for Participants "Markets as Networks" (English version)

Tenth Anniversary of the Cold War Research Group--Bulgaria (English version)

Presentation of the book "Studying Peoples in the People’s Democracies II" (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

Discussion "'68 The Prague Spring and Bulgaria" (English version)

"Diplomats and Dreamers. The Stancioff Family in Bulgarian History" (English version)

"Governmental elite in Romania and Bulgaria during the second half of the nineteenth and early twentieth century. Social history" (English version)

Сборникът "We, the People" излезе от печат (Bulgarian version)

"We, the People" edited by Diana Mishkova (English version)

Последният брой на Balkanologie е достъпен онлайн (Bulgarian version)

Balkanologie Journal last issue is online (English version)

Покана за участие в стипендиантска програма на ЦАИ 2009 - 2010 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: Regimes of Historicity Project (English version)

"Punishment and Revolutionary Expedience: Bulgarian Criminal Law, 1944-1956" (English version)

"Същност и периферия на националната политическа история в книгата "BULGARIA" на Richard J. Crampton" (Bulgarian version)

2010 - 2011 Fulbright Grants Competition (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

"William Gladstone, Victorioanism, and Nationalism in Historical and Literary Perspective" (English version)

"Дипломати и мечтатели: сем. Станчови в българската история" (Bulgarian version)

"Diplomats and Dreamers: The Stancioff Family in Bulgarian History" (English version)

"Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

"Отвъд омразата, отвъд носталгията" (Bulgarian version)

"Beyond Hatred, Beyond Nostalgia" (English version)

"Църква и гражданско общество в България" (Bulgarian version)

Advanced Academia Programme (English version)

Group of Eight (Go8) European Fellowships 2010 (English version)

"България и Европа: Променящи се идентичности" (Bulgarian version)

"Bulgaria and Europe: Shifting Identities" (English version)

Лекции и семинарни дискусии: философия на религиите (Bulgarian version)

"Andrew Mellon" Research Fellowships 2010-2011 (English version)

Стипендии за докторанти в напреднала фаза (Bulgarian version)

Fellowship for Advanced Doctoral Students (FADS) 2010 (English version)

The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective (English version)

ISRP Scholarships for Young Researchers / Spring 2010 (English version)

"Медиите и властта: 2009" (Bulgarian version)

2011 - 2012 FULBRIGHT Grants Competition (English version)

"Приложната и експериментална философия в обществото на знанието (Изток - Запад)" (Bulgarian version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Пролетна лекционна програма на Американския изследователски център в София (Bulgarian version)

ARCS Spring Prgoramme 2010 (English version)

Call for papers: "Politics of memory in postcommunist Europe" (English version)

Balkan Heritage Field School Projects in 2010 (English version)

Journal Southeastern Europe (English version)

Culture and Identity: How They Influence Governance (English version)

Independent Fellowship Programme in the Social Sciences and the Humanities (English version)

"Митове за 'другия' на Балканите. Образи, социални практики и поведение" (Bulgarian version)

"Myths of the Other in the Balkans. Representations, social practices and performances" (English version)

"Technology & East-West relations: Transfers, parallel histories, and the European laboratory" (English version)

"From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

"Датиране на българските пергаментови ръкописи. Статистико-икономически аргументи" (Bulgarian version)

Advanced Academic Fellowship Programme of CAS (English version)

Теми и изследвания от годишника на NEC (Bulgarian version)

New Europe College EUROPA Programme Yearbook 2006-2007 (English version)

Research Fellowships of the Albright Institute of Archaeological Research (English version)

Mladena and Dianko Sotirov BIAP Visiting Fellowship (English version)

"A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

Mellon Research Fellowships in Turkey for 2011-2012 (English version)

Edited collection: "Anthropological perspectives in the research of Islam in the Balkans" (English version)

Актуални конкурси на Институт за изследване на близкото минало (Bulgarian version)

"Левият национализъм: Българската комунистическа партия по време на Втората световна война и годините след това" (Bulgarian version)

"Nationalism from the Left: the Bulgarian Communist Party during the Second World War and the Early Post-War Years" (English version)

Тwo doctoral conferences in European Historical Dictatorship (English version)

"Ritual and Sincerity: Certitude and the Other" (English version)

Call for Applications: Advanced Academia Fellowships for Bulgarian Scholars (English version)

"Социалистическият начин на живот" (Bulgarian version)

Scholarship schemes of the Institute for Human Sciences, Vienna (English version)

"Between Two Motherlands" (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

Международно изложение "Образование без граници" (Bulgarian version)

"Is Democracy Sick of Its Own Media?" (English version)

"Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe" (English version)

Програма за български учени на Американския изследователски център в София (Bulgarian version)

Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

Конкурс за българска дисертация, свързана с османската история (Bulgarian version)

New Calls of the Institute for Human Sciences in Vienna (English version)

"Социалните мрежи в Югоизточна Европа, XV–XIX век" (Bulgarian version)

"Social Networking in South-Eastern Europe, 15th–19th Centuries" (English version)

"Евреите в Източна Европа и Съветския съюз по време на Втората Световна война и Студената война (1939-1989)" (Bulgarian version)

Public Art in the Balkans from the Roman Empire to Yesterday (English version)

Трети конгрес по българистика (Bulgarian version)

60 Years Diplomatic Relations between Bulgaria and Greece, 1954-2014 (English version)

“Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgarian Networked Culture in Global Contexts” (English version)

"Transferring the Soviet New Man: Eastern and Central European Perspectives" (English version)

"Заедно в час" (Bulgarian version)

Фонд „Стипендии” на програмата за научен обмен между Швейцария и България (Bulgarian version)

"Living after the Fall(?): Past-Present in Southeastern Europe" (English version)

"After the Fall - Модерното наследство на крайбрежната архитектура и урбанизъм в България и Хърватия" (Bulgarian version)

"Актуални тенденции в изследванията на комунизма" (Bulgarian version)

„Балканите през османския период: завоевания и национални идентичности“ (Bulgarian version)

Конкурс за годишната награда "Лиляна Данева – Бризби" (Bulgarian version)

"Съдебните процеси на Прехода и водещия исторически разказ в пост-комунистическите България, Румъния и Германия" (Bulgarian version)

"Transitional Trials and Master Historical Narratives in Post-Communist Bulgaria, Germany and Romania" (English version)

"(Dis)Satisfaction with Democracy and Citizens’ Involvement in Post-Communist Europe" (English version)

Нов брой: Български фолклор "Поклонничеството в мултикултурния свят" Год. XL, 2014, кн. 2 (Bulgarian version)

Call for Proposals: History of Economic Thought Under Communism (English version)

International Conference "Town and Country in the Byzantine World: Social and Economic Perspectives" (English version)

Стипендии на френското правителство (Bulgarian version)

"Качеството на управлението - сравнение между България и Чехия" (Bulgarian version)

"Полови роли и възгледи за образованието, наемната работа и семейния живот в Румъния и България" (Bulgarian version)

"Между фолклора и социалната антропология? Българската етнография като част от европейската" (Bulgarian version)

"Дигитално творчество по време на криза: България в глобалния котекст (Bulgarian version)

Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgaria in the Global Context (English version)

Лекционна програма на Американски научен център в София (Bulgarian version)

American Research Center in Sofia: Fall 2015 Schedule (English version)

Between class and nation: Labour and identity in late socialism (English version)

Пролетните лекции в Американския изследователски център (Bulgarian version)

"Нашите герои. Идеология, идентичност и социалистическо изкуство в Нова Европа" (Bulgarian version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

Международна конференция "Културното наследство в миграция" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

"Възможно ли е преосмисляне на политиката за „интеграция на ромите” в България?" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

New CAS Fellowship Programme for Bulgarian Scholars (English version)

"Противоборствата на Балканите": Лекция от Иво Банац (Bulgarian version)

"Николай Генчев (1931-2000) - между либерализма и национализма, между дисидентството и властта, между науката и псевдонауката" (Bulgarian version)

"Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. Хр." (Bulgarian version)

Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. (Bulgarian version)

Стипендии за български докторанти, учени и творци през 2020-2021 (Bulgarian version)

Изследователски стипендии на ЦАИ за 2020/2021 година (Bulgarian version)

Конкурс за участие в международната конференция за млади журналисти (Bulgarian version)

Стипендии за подкрепа на изследователски пътувания на учени от Югоизточна Европа (Bulgarian version)

ЦАИ обявява работна позиция за офис мениджър (Bulgarian version)

Стипендии на ЦАИ за 2021 / 2022 академична година (Bulgarian version)

Събития

Метафизиката на Левинас: Правото на Другия (Bulgarian version)

Levinas' Metaphysics: Right of the Other (English version)

Call for Papers: Historocal Workshop (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

"Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage" (English version)

"The Commemoration of the Great War in East-Central Europe 1918-1939" (English version)

Andrew W. Mellon East-Central European Research Visiting Fellowships (English version)

"Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа 1850-1950 г." (Bulgarian version)

"Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950" (English version)

"Perspectives of the Muslim Communities in Former Yugoslavia and the Marginalization of the Muslim Heritage" (English version)

“Revolution of the Proletariat vs. Revolution of the Technocracy: 'HTP' as a Surrogate for the Economic Reforms in the period 1970-1989” (English version)

"Gender, Migration, Europe – Positions in the Constellation" (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

"Research and Innovation in Europe up to 2010" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships in Turkey (English version)

New Philosophy Seminar at Sofia University (English version)

The Media Revival of Patriotism. You Are Not Alone Campaign: Pros and Cons (English version)

CAS Atelier for Biographical Research (English version)

"'Ромеите' или балканският протонационализъм" (Bulgarian version)

Faces, photographs by Tzocho Boyadjiev (English version)

Международен семинар "Политическа култура и културни политики в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950" (Bulgarian version)

International Workshop "Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950". 5-7 July 2007 (English version)

Human Capital and Economic Growth in Bulgaria, 1949-2005 (English version)

From a Regional Historical Event to a Place of National Memory: Batak and Constructions of History in Bulgaria (English version)

CLS Seminar: The Future through the Culture of the Past: Bulgarian Economic and Social History (English version)

Deadline for application: CAS 2007 - 2008 Fellowship Programme (English version)

Lecture on "After the End of the Television", 18h (English version)

Lecture "Public Images of the Civil Servants in Bulgaria, End of the 19th – Early 20th Century", 5. 30 p.m. (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

Deadline: "The Genesis of Nationalism in Europe" (English version)

13th Early Fall Scholl in Semiotics "SocioSemiotics" (English version)

CfP Deadline: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

Deadline: Go8 European Fellowships (English version)

"Anti-Americanism: From Bad Table Manners to Terrorism" (English version)

History Club Meeting: "Objectivism in Bulgarian Historiography.." (English version)

"The People's Memory Tells" - a State initiative from the 80-ies. (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

CfP Deadline: Seventeenth Round Tabel "Memory and Forgetfulness" (English version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

Deadline: "Sociology and Law. The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917)" (English version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

Deadline: ISRP Scholarships for Young Researchers (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

Fellowships Deadline in European and International Tax Law (English version)

Deadline: "System changes of South East European societies:..." (English version)

Съвременно българско изкуствознание (Bulgarian version)

Deadline: Second Call for Applications for CAS fellowships (English version)

Deadline: "Migration to, from, and in Southeastern Europe: ..." (English version)

Deadline: "The 1989 Revolutions in Central and Eastern Europe: Twenty Years On" (English version)

Deadline: Robert Bosch Fellowships (English version)

Участие в сборник: "Съпротивата в Югоизточна Европа по време на Втората световна война" (Bulgarian version)

Call for Papers: RESISTANCE IN SOUTH-EASTERN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR (English version)

CfAppl Deadline: "New forms of human rights and civic engagement in the 21st century" (English version)

"New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe" (English version)

Краен срок: "Режими на историчност и дискурси на модерността и идентичността, 1900 - 1945 г." (Bulgarian version)

Deadline: Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 (English version)

Prolongation of Deadline: Call for Shaken Order Project (English version)

Research mobility scheme Deadline: CEU-HESP Comparative History Project (English version)

Краен срок: ЦАИ търси координатор "Международни програми и проекти" (Bulgarian version)

Deadline: Coordinator "International Programmes and Projects" (English version)

"Critical studies of the new social inequalities" (English version)

Conference "Markets as Networks" (English version)

Tenth Anniversary of the Cold War Research Group--Bulgaria (English version)

Presentation of the book "Studying Peoples in the People’s Democracies II" (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

Discussion "'68 The Prague Spring and Bulgaria" (English version)

"Diplomats and Dreamers. The Stancioff Family in Bulgarian History" (English version)

Краен срок: Покана за участие в стипендиантска програма на ЦАИ 2009 - 2010 г. (Bulgarian version)

(English version)

"Punishment and Revolutionary Expedience: Bulgarian Criminal Law, 1944-1956" (English version)

"Същност и периферия на националната политическа история в книгата "BULGARIA" на Richard J. Crampton" (Bulgarian version)

Deadline: 2010 - 2011 Fulbright Grants Competition (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

Deadline: "William Gladstone, Victorioanism, and Nationalism in Historical and Literary Perspective" (English version)

Deadline: "Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

"Отвъд омразата, отвъд носталгията" (Bulgarian version)

"Beyond Hatred, Beyond Nostalgia" (English version)

"Църква и гражданско общество в България" (Bulgarian version)

Deadline: Advanced Academia Programme (English version)

Deadline: Group of Eight (Go8) European Fellowships 2010 (English version)

Лекции и семинарни дискусии: философия на религиите (Bulgarian version)

Deadline: "Andrew Mellon" Research Fellowships 2010-2011 (English version)

Краен срок: Стипендии за докторанти в напреднала фаза (Bulgarian version)

Fellowship for Advanced Doctoral Students (FADS) 2010 (English version)

The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective (English version)

Deadline: ISRP Scholarships for Young Researchers / Spring 2010 (English version)

"Медиите и властта: 2009" (Bulgarian version)

Deadline: 2011 - 2012 FULBRIGHT Grants Competition (English version)

"Приложната и експериментална философия в обществото на знанието (Изток - Запад)" (Bulgarian version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Call for papers: "Politics of memory in postcommunist Europe" (English version)

"Culture and Identity: How They Influence Governance" (English version)

Independent Fellowship Programme in the Social Sciences and the Humanities (English version)

Краен срок: "Митове за 'другия' на Балканите. Образи, социални практики и поведение" (Bulgarian version)

Deadline: "Myths of the Other in the Balkans. Representations, social practices and performances" (English version)

"Technology & East-West relations: Transfers, parallel histories, and the European laboratory" (English version)

Deadline: "From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

"Датиране на българските пергаментови ръкописи. Статистико-икономически аргументи" (Bulgarian version)

Deadline: Advanced Academic Fellowship Programme of CAS (English version)

Research Fellowships of the Albright Institute of Archaeological Research (English version)

Deadeline: Mladena and Dianko Sotirov BIAP Visiting Fellowship (English version)

Deadline: "A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships in Turkey for 2011-2012 (English version)

Deadline: "Anthropological perspectives in the research of Islam in the Balkans" (English version)

Краен срок: конкурси на Институт за изследване на близкото минало (Bulgarian version)

Тwo doctoral conferences in European Historical Dictatorship (English version)

"Ritual and Sincerity: Certitude and the Other" (English version)

Call for Applications Deadline: Advanced Academia Fellowships for Bulgarian Scholars (English version)

Deadline: Scholarship schemes of the Institute for Human Sciences, Vienna (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

Международно изложение "Образование без граници" (Bulgarian version)

"Is Democracy Sick of Its Own Media?" (English version)

Deadline: "Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe" (English version)

Краен срок: Програма за български учени на Американския изследователски център в София (Bulgarian version)

Deadline: Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

Краен срок: Конкурс за българска дисертация, свързана с османската история (Bulgarian version)

Deadline: Calls of the Institute for Human Sciences in Vienna (English version)

"Социалните мрежи в Югоизточна Европа, XV–XIX век" (Bulgarian version)

"Social Networking in South-Eastern Europe, 15th–19th Centuries" (English version)

"Евреите в Източна Европа и Съветския съюз по време на Втората Световна война и Студената война (1939-1989)" (Bulgarian version)

Deadline: Public Art in the Balkans from the Roman Empire to Yesterday (English version)

Трети конгрес по българистика (Bulgarian version)

60 Years Diplomatic Relations between Bulgaria and Greece, 1954-2014 (English version)

"Дигиталното творчество във времена на кризи: българската интернет култура в глобален контекст" (Bulgarian version)

“Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgarian Networked Culture in Global Contexts” (English version)

"Transferring the Soviet New Man: Eastern and Central European Perspectives" (English version)

Краен срок: "Заедно в час" (Bulgarian version)

Краен срок: Фонд „Стипендии” на програмата за научен обмен между Швейцария и България (Bulgarian version)

"Living after the Fall(?): Past-Present in Southeastern Europe" (English version)

"After the Fall - Модерното наследство на крайбрежната архитектура и урбанизъм в България и Хърватия" (Bulgarian version)

"Актуални тенденции в изследванията на комунизма" (Bulgarian version)

„Балканите през османския период: завоевания и национални идентичности“ (Bulgarian version)

Конкурс за годишната награда "Лиляна Данева – Бризби" (Bulgarian version)

"Съдебните процеси на Прехода и водещия исторически разказ в пост-комунистическите България, Румъния и Германия" (Bulgarian version)

"Transitional Trials and Master Historical Narratives in Post-Communist Bulgaria, Germany and Romania" (English version)

Deadline: "(Dis)Satisfaction with Democracy and Citizens’ Involvement in Post-Communist Europe" (English version)

Call for Proposals: History of Economic Thought Under Communism (English version)

"Наследството на лингвистиката в българската литературна теория" (Bulgarian version)

International Conference "Town and Country in the Byzantine World: Social and Economic Perspectives" (English version)

Стипендии на френското правителство (Bulgarian version)

"Качеството на управлението - сравнение между България и Чехия" (Bulgarian version)

"Полови роли и възгледи за образованието, наемната работа и семейния живот в Румъния и България" (Bulgarian version)

"Между фолклора и социалната антропология? Българската етнография като част от европейската" (Bulgarian version)

"Модернизацията на Югоизточна Европа (19-21 в.)" (Bulgarian version)

Between class and nation: Labour and identity in late socialism (English version)

"Статистиката в археологията: модел за една релативна хронология" (Bulgarian version)

"Нашите герои. Идеология, идентичност и социалистическо изкуство в Нова Европа" (Bulgarian version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

Международна конференция "Културното наследство в миграция" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

"Правосъдие на победителите или имитация на правосъдие: съдебното преследване на военни престъпления в България след Първата световна война" (Bulgarian version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

"Възможно ли е преосмисляне на политиката за „интеграция на ромите” в България?" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

New CAS Fellowship Programme for Bulgarian Scholars (English version)

"Противоборствата на Балканите": Лекция от Иво Банац (Bulgarian version)

"Николай Генчев (1931-2000) - между либерализма и национализма, между дисидентството и властта, между науката и псевдонауката" (Bulgarian version)

"Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. Хр." (Bulgarian version)

Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. (Bulgarian version)

Стипендии за български докторанти, учени и творци през 2020-2021 (Bulgarian version)

Изследователски стипендии на ЦАИ за 2020/2021 година (Bulgarian version)

Конкурс за участие в международната конференция за млади журналисти (Bulgarian version)

Стипендии за подкрепа на изследователски пътувания на учени от Югоизточна Европа (Bulgarian version)

ЦАИ обявява работна позиция за офис мениджър (Bulgarian version)

Стипендии на ЦАИ за 2021 / 2022 академична година (Bulgarian version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.