Начало > Търсене

Търсене

Търсене на Social

Намерени резултати: 767

Потребители

Snezhana Yoveva (English version)

Daniela Koleva (English version)

Eva Golovinska (English version)

Ruzha Smilova (English version)

Momo Tomov (English version)

Teodora Angelova (English version)

Hristo Tsenov (English version)

Boris Shopov (English version)

Gergana Mladencheva (English version)

Tatyana Kotzeva (English version)

Momchil Hristov (English version)

Temenuga Rakadjiiska (English version)

Diliana Veleva (English version)

Petya Kovacheva (English version)

Evelina Razhdavichka (English version)

Borislav Gueorguiev (English version)

Gergana Georgieva (English version)

Nevena Radulova (English version)

Ana Hofman (English version)

Rumiana Stoilova (English version)

Mihail Mirchev (English version)

Julinda Cilingiri (English version)

Rory Archer (English version)

Ignatius Gutsa (English version)

Markus Wien (English version)

Yuliyana Gencheva (English version)

Krasimira Aleksova (English version)

Assen Kanev (English version)

Hristo Hristozov (English version)

Svetoslava Mancheva (English version)

Sylvia Borissova (English version)

Svitlana Koch (English version)

Maria Santulova (English version)

Victor Petrov (English version)

Слав Оков (Bulgarian version)

Slav Okov (English version)

JUDYANNET MUCHIRI (English version)

Ваня Михайлова (Bulgarian version)

Maria Kotseva (English version)

Zornitsa Velinova (English version)

Petko Miran (English version)

Lucien Peters (English version)

Vesselina Kachakova (English version)

Ekaterina Markova (English version)

Публикации

Diversity Matters: A Lesson from a Post-Communist Country (English version)

Преосмисляне на нео-институционализма или Има ли значение разнообразието във висшето образование (Bulgarian version)

Re-thinking Neoinstitutionalism or Does Diversity Matter in Higher Еducation (English version)

Преекспонирането на социалния капитал в процеса на евроинтеграция на българското общество (Bulgarian version)

Preexposing of Social Capital in the Progress of Eurointegration of Bulgarian Society (English version)

Significance and Periphery of the National Political History in the Book Bulgaria by R. J. Crampton (English version)

ALTERNATIVES FOR PROTECTION OF CHILDREN’S TELEVISION AUDIENCE IN THE FRAME OF MEDIA REGULATION (English version)

Problematizing the Genealogy of Social Institutions (English version)

Културна Феноменология на Правото и Топологически подход към Правото (Bulgarian version)

The traditional Muslim city: portrait and approaches (English version)

Civil society and the Women's Market (English version)

Olympism and Globalism (English version)

Новини

"Идентичности: национални, регионални и лични" (Bulgarian version)

"Identities: National, Regional and Personal" (English version)

"От имиграционна политика към миграционно управление" (Bulgarian version)

"From Immigration Politics to Migration Management" (English version)

Европейската научна фондация финансира международна конференция (Bulgarian version)

Call for Proposals - ESF Research Conferences 2008 (English version)

Покана за участие в интердисциплинарна конференция (Bulgarian version)

"Life in Motion: Shifting Spaces, Transcending Times, Crossing Borders" (English version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

Call for Applications: "History and Memory in Europe" 2007/2008 (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

"Мултикултурализмът: проблемни възли, парадигми, идеологии" (Bulgarian version)

"The Commemoration of the Great War in East-Central Europe 1918-1939" (English version)

Andrew W. Mellon East-Central European Research Visiting Fellowships (English version)

Покана за участие в семинар посветен на комунизма (Bulgarian version)

Appel a Contributions (Call for Papers) (English version)

"Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа 1850-1950 г." (Bulgarian version)

"Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950" (English version)

"Perspectives of the Muslim Communities in Former Yugoslavia and the Marginalization of the Muslim Heritage" (English version)

Покана за участие: "Политики на изключване и завръщане: Формирането на диаспорa като феномен" (Bulgarian version)

Call for Papers - EUROFOR Conference in Budapest 04/07 (English version)

Покана за участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Устната история - изкуството на диалога" (Bulgarian version)

"Oral History - The Art of Dialogue" (English version)

The Max Planck Postdoctoral Fellowships: Call for Applications (English version)

Call for Applications: Sunbelt Social Networks Conference (English version)

"Градски артефакти: Видове, практики, циркулации" (Bulgarian version)

"Urban Artefacts: Types, Practices, Circulations" (English version)

Applications for funded visits of up to three months (English version)

22nd Annual Congress of the European Economic Association (English version)

Мюсюлмански общности: религиозна и национална идентичност, род, културна устойчивост" (Bulgarian version)

"Muslim Diasporas: Religious and National Identity, Gender, Cultural Resistance" (English version)

Летен курс "Култура и познавателна способност" (Bulgarian version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

"The Idea of Solidarity in Philosophical and Social Contexts" (English version)

Mellon Research Fellowships in Turkey (English version)

Call for Papers: International Conference "Justice" (English version)

Call for Papers: The Legacy of the Chicago School (English version)

"Разводът, жените и семейството на Балканите (XVIII - XX в.)" (Bulgarian version)

"Divorce, Women and Families in the Balkans (XVIIIth-XXth centuries)" (English version)

Sofia Philosophical Review, 2006/ Volume I, No.1 (English version)

CLS Seminar ‘The Future through the Culture of the Past: Bulgarian Economic and Social History’ (English version)

Public Lecture and Workshop by Prof. Marta Petrusewicz (English version)

Europe: Integration and/or Fragmentation? 22-23 June, Ljubljana (English version)

Trans-Danubian Migrations of Bulgarians in the Early 19th century (English version)

Лятно училище "Демокрацията в Европа", Виерзба/Полша (Bulgarian version)

CfA: Summer School 'Democracy in Europe', Wierzba/Poland, 16-22.9.2007 (English version)

Conference on Higher Education: "Funding, Equity and Efficiency". November 21-24, 2007 (English version)

Конкурс: стипендиантска програма на ЦАИ за 2007 - 2008 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: CAS 2007-2008 Fellowship Programme (English version)

Call for Papers: Women and Gender in Socialist Eastern Europe (English version)

CFA: Researcher Exchange Programme of the British Council in Bulgaria (English version)

Lecture "Public Images of the Civil Servants in Bulgaria, End of the 19th – Early 20th Century", 12 June (English version)

CfP: "Social Figurations of Violence and War beyond the State", 21-22.2.2008 (English version)

Fellowships in socio-political economy and poverty: short research visits at CEPS, Luxemburg (English version)

Central European University, Budapest announces a search for Lecturer (English version)

Fellowships in the Social Sciences and Humanities 2008-2009 (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

Annual Conference of the British Association of Slavonic and East European Studies (English version)

"The concept of self-understanding in the context of globalisation" (English version)

PhD Fellowships "Gender as a category of Knowledge" (English version)

Call for Papers: "Ethics & International Affairs" (English version)

13th Early Fall Scholl in Semiotics "SocioSemiotics" (English version)

Call for Papers: Distinktion, Scandinavian Journal of Social Theory (English version)

Virtual Knowledge Studio, second 3-month Postdoctoral Fellowship (English version)

Обява за проектен координатор (английски език) (Bulgarian version)

Centre for Advanced Study Sofia (CAS) is seeking for Project Coordinator (English version)

"Justifying War: Popaganda, Politics and War in the Modern Age" (English version)

Call for Publications: Valahian Journal of Historical Studies (English version)

Call for Papers: Self-Representation and Public Culture of the Balkan Urban Classes (English version)

"Emotion, Space and Society" (English version)

"History of Knowledge: Interdisciplinary Perspectives of Young Researchers" (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

Launching Workshop: "Shaken Order: Authority and Social Trust in Post-Communist Societies" (English version)

CAS guest-lecture series: Prof. Sujata Patel (English version)

"Национални конфликти, граници и асиметрична интеграция: Случаят с Хабсбургския митнически съюз" (Bulgarian version)

Max Planck Institute Cologne Potsdoctoral Fellowships (English version)

Centre for Social Studies Scholarships Applications (English version)

Two PhD-positions at the University of Amsterdam (English version)

"Мълчанието за комунизма в Централна и Източна Европа" (Bulgarian version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

10 Postdoctoral Fellowships for Academic Year 2008/2009 (English version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

"The Idea of Education" (English version)

ISRP Scholarships for Young Researchers (English version)

Покана за участие в "Гледни точки от периферията" (Bulgarian version)

Call for Papers "Perspectives from the Periphery" (English version)

European University Institute invites applications for its PhD Programme (English version)

Summer School in Methods and Techniques in Political Sciences (English version)

Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

Call for Papers: "Embodiment and Identity" (English version)

Обучение за изготвяне на индивидуални проекти на млади учени (Bulgarian version)

Training Programme: Early Independence For Post-Docs (English version)

Bourses de recherche pour jeunes chercheurs (English version)

Fellowships in the Study of Culture (English version)

"Performing Biographies: Memory and the Art of Interpretation" (English version)

"System changes of South East European societies: Social, political and demographic consequences" (English version)

Конкурс за участници в проект на Център за академични изследвания (Bulgarian version)

Second Call for Applications for CAS fellowships (English version)

Paul Celan Fellowships for Translators 2008 / 2009 (English version)

Faculty position in the field of Ottoman Studies (English version)

"Cultural, Political and Religious Ideologies and the Appraisal of New Media" (English version)

"Childhood under Socialism" (English version)

"Migration to, from, and in Southeastern Europe: ..." (English version)

Покана за публикации на тема "Философията като литература" (Bulgarian version)

Call for Papers: PHILOSOPHY AS LITERATURE (English version)

Robert Bosch Fellowships (English version)

Aleksanteri Institute Visiting Scholar Programme for Post-Docs (English version)

PhD Scholarship Opportunity in Archaeology & Ancient History (English version)

Лятно училище по антропология, етнография и сравнителен фолклор на Балканите (Bulgarian version)

3rd Konitsa Summer School in Anthropology, Ethnography and Comparative Folklore of the Balkans (English version)

Call for papers: Social and Spiritual Aspects of Material Culture (English version)

"New forms of human rights and civic engagement in the 21st century" (English version)

"Does the Past Matter?" (English version)

"Changing Dynamics of the Danubian Region – New Neighbourhood Policy in the EU" (English version)

"Reflection: Self-referentiality in Epistemology and the Social World" (English version)

"New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe" (English version)

"Economic and Social Inequalities in Historical Perspective" (English version)

Информационен бюлетин на Център за академични изследвания за 2007 г. (Bulgarian version)

Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 (English version)

Vacant position in the editorial board of Graduate Journal of Social Science (English version)

"Turkish Nationalism - A Historical and Contemporary Overview" (English version)

Удължен краен срок за проекта "Shaken Order" на ЦАИ (Bulgarian version)

Prolongation of Deadline: Call for Shaken Order Project (English version)

"The Unbearable Charm of Frailty: Philosophizing in/on Eastern Europe" (English version)

Европейска библиография за славистични и Източно-европейски изследвания (Bulgarian version)

European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) (English version)

Professor of Organizational Sociology (English version)

HUMANICUS Call for Papers and Reviewers (English version)

"Transformation and the Dynamics of (Radical) Change: Insights from Political Theory and Philosophy" (English version)

Публична лекция на проф. Майкъл Херцфелд (Bulgarian version)

Michael Herzfeld - Seminar under the CAS Guest-Lecture Series (English version)

Newton International Fellowships (English version)

"Social Integration and Cohesion in Post-Communist Europe" (English version)

Fellowships "Cultural Orientations and Institutional Order in Southe astern Europe" (English version)

ЦАИ търси координатор "Международни програми и проекти" (Bulgarian version)

Coordinator "International Programmes and Projects" (English version)

Call for Publication: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

ЦАИ обяви резултатите от стипендиантския конкурс за изследователския си проект "Режими на историчност" (Bulgarian version)

Applicants selected for participation in "Regimes of Historicity" (English version)

"Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives" (English version)

"European towns between Western democracies and totalitarian systems" (English version)

"Социално поведение и фамилни стратегии на Балканите (XVI - XX в.)" (Bulgarian version)

"Social Behaviour and Family Strategies in the Balkans (16th - 20th Centuries)" (English version)

Postdoctoral researchers and Professorship in Contemporary Social Studies (English version)

Първи работен семинар на проекта "SHAKEN ORDER" (Bulgarian version)

Opening Workshop: "SHAKEN ORDER: Authority and Social Trust in Post-Communist Societies" (English version)

"Critical studies of the new social inequalities" (English version)

Call for Participants "Markets as Networks" (English version)

България в съвременната историография за Студената война (Bulgarian version)

Представяне на книгата "Изучаването на народа в Народните републики" (Bulgarian version)

Presentation of the book "Studying Peoples in the People’s Democracies II" (English version)

50 Newton Fellowships for post-doctoral researchers (English version)

Totalitarian Laughter: Cultures of the Comic under Socialism (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

"Европа преди и след 1989 г." (Bulgarian version)

"Europe Before and After 1989. Trans-national and comparative perspectives on Eastern & Western Europe" (English version)

"Diplomats and Dreamers. The Stancioff Family in Bulgarian History" (English version)

Religions and Values in Central and Eastern Europe (English version)

"Action Theory in Philosophy and the Social Sciences" (English version)

NEC Fellowships for 2009-10 academic year (English version)

Call for Papers: "Religion, Secularism and Nationhood" (English version)

Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe (English version)

"United Europe - Divided Memory" and "Religion and Secularism" (English version)

"Ролята на висшето образование във формирането на новите елити в съвременна България" (Bulgarian version)

« Le rôle des institutions d’enseignement supérieur dans la formation de nouvelles élites en Bulgarie aujourd’hui » (English version)

"Governmental elite in Romania and Bulgaria during the second half of the nineteenth and early twentieth century. Social history" (English version)

CAS (English version)

Последният брой на Balkanologie е достъпен онлайн (Bulgarian version)

Balkanologie Journal last issue is online (English version)

Call for Papers: Cold War Interactions Reconsidered (English version)

Call for Applications: Regimes of Historicity Project (English version)

"The Politics of Inequality and Difference: Critical Approaches in Anthropology and Sociology" (English version)

De bourses destiné à de jeunes chercheurs bulgares (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

Fellowship on the Political Economy of South East Europe (English version)

The Branding of Post-Communist Nations (Edited Volume) (English version)

"Regime Change and Transitions across the Danubian Region: 1989 – 2009" (English version)

"Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

"Отвъд омразата, отвъд носталгията" (Bulgarian version)

"Beyond Hatred, Beyond Nostalgia" (English version)

"Borders: a User Manual" (English version)

"Memory Politics: Education, memorials and mass media" (English version)

Advanced Academia Programme (English version)

"European Historical Dictatorship and Transformation Research" (English version)

Call for papers: "Tito: Perceptions and Interpretations" (English version)

"България и Европа: Променящи се идентичности" (Bulgarian version)

"Bulgaria and Europe: Shifting Identities" (English version)

Post-Doctoral Research Fellowships 2010 - 2011 (English version)

"The History of Families and Households: Comparative European Dimensions" (English version)

"Beyond Methodological Nationalism: Researching Transnational Spaces, Cross-Border Diffusion, and Transnational Histories" (English version)

"Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities" (English version)

The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective (English version)

"Стойността на социалните науки" (Bulgarian version)

ISRP Scholarships for Young Researchers / Spring 2010 (English version)

6th CEU Conference in Social Sciences (English version)

Международна докторантска програма за 2010 г. (Bulgarian version)

International Doctoral Program in Social Sciences 2010 (English version)

Visiting Fellowship on the Political Economy of South East Europe (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Лятно училище "Религията в публичния живот" (Bulgarian version)

Summer School "Religion in Public Life" (English version)

Independent Fellowship Programme in the Social Sciences and the Humanities (English version)

‘Beauty will save the world’ (English version)

Конкурс за статии в областта на теория на науката (Bulgarian version)

"Myths of the Other in the Balkans. Representations, social practices and performances" (English version)

"“Reconstructing Imaginary and Real Byzantium: Historical and Cultural Legacy that Divide and Integrate Europe" (English version)

Five-month Research Fellowship for Postdocs (English version)

"From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

Call for Publications: "The Anatomy of Marginality" (English version)

"Политиката като борба? Власт и легитимност" (Bulgarian version)

Advanced Academic Fellowship Programme of CAS (English version)

Research Fellowships 2011 in Social History (English version)

Postdoctoral Fellowships at the European University Institute (English version)

Академична школа: "Социалната отговорност на учения, артиста и медиите" (Bulgarian version)

G-local Cosmopolitanism: the Social responsibility of the Academic, the Artist, and the Media (English version)

CRASSH's Visiting Fellowships (English version)

Polonsky Postdoctoral Fellowships (English version)

Fellowship Programme for 2010/11 for Young Scholars from Central and Eastern Europe (English version)

"Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

"A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

Mellon Research Fellowships in Turkey for 2011-2012 (English version)

Studienkolleg zu Berlin 2011/12 - Call for Applications (English version)

"Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities" (English version)

"Левият национализъм: Българската комунистическа партия по време на Втората световна война и годините след това" (Bulgarian version)

"Nationalism from the Left: the Bulgarian Communist Party during the Second World War and the Early Post-War Years" (English version)

Humboldt Postdoctoral Research Fellowship Program (English version)

Student Conference "Reckoning with the Recent Past in Post-Dictatorial Societies" (English version)

The Albert Einstein Fellowship (English version)

Call for Applications: Advanced Academia Fellowships for Bulgarian Scholars (English version)

"Inequality and Diversity in European Rural Areas" (English version)

Four qualifying scholarships for graduates (English version)

"Алтернативи на неолиберализма в социалните науки" (Bulgarian version)

"Between Two Motherlands" (English version)

"Anthropology Otherwise: Rethinking Approaches to Fieldwork in Different Anthropological Traditions" (English version)

"Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe" (English version)

"Urban Development and Politics in Europe and Russia" (English version)

Visit SAGE Open - an open-access publication (English version)

Стипендии CRASSH за академичната 2012-13 (Bulgarian version)

CRASSH Fellowship Competitions 2012-13 (English version)

Call for Papers: "Depiction and Construction of the "Other": Islamic Cities in the Eyes of European Travellers" (English version)

"Twenty Years of Macedonian Independence" (English version)

Call for Papers: "Nationalism and the City" (English version)

Call for Papers: "The Balkans: Past, Present and Future Prospects" (English version)

Franklin Research Grants (English version)

"Physical Violence in Late Socialism: (Dis-)Entangling Statehood, Labor, and the Nation" (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

New Europe College announces the competition for Fellowships for the academic year 2012-13. (English version)

Short-Term Grants for international doctoral candidates (English version)

"Is Democracy Sick of Its Own Media?" (English version)

Postdoctoral and Doctoral Fellowships in Russian and East-european Studies (English version)

Senior and Junior Fellowships CEU - Institute for Advanced Study (English version)

The PAUL CELAN Fellowship 2012/2013 for translators (English version)

Call for Papers: Sociology Mind (English version)

Стипендия за млади учени на "Левърхълм Тръст" (Bulgarian version)

Leverhulme Trust's Early Career Fellowship (English version)

"Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe" (English version)

"Economic, Political and Social Crisis in the EU: Challenges and Opportunities” (English version)

Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

"Addressing Qualitz of Work in Europe" (English version)

"Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe" (English version)

Evaluation Report on the Centre for Advanced Study (English version)

Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities and Humanistic Sciences (English version)

"Социалните мрежи в Югоизточна Европа, XV–XIX век" (Bulgarian version)

"Social Networking in South-Eastern Europe, 15th–19th Centuries" (English version)

Статии на Ерик Хобсбаум със свободен достъп (Bulgarian version)

CEU-IAS Fellowships, Budapest (English version)

2013-14 Pembroke Center Postdoctoral Fellowships (English version)

Calls for Application at the IWM in Vienna (English version)

Visiting Fellowships - Bielefeld Graduate School in History and Sociology (English version)

"Може ли един несъществуващ квартал да бъде място на възпоменание" (Bulgarian version)

“Can a Non-Extant District be a Heritage Place?” (English version)

"Революциите на Балканите: бунтове и въстания в епохата на национализма (1804-1908)" (Bulgarian version)

"Revolutions in the Balkans Revolts and uprisings in the era of nationalism (1804-1908)" (English version)

Call for Applications: Post-doctoral Fernand Braudel-IFER Fellowships (English version)

Международна научна конференция по социални науки 2013 (Bulgarian version)

International Academic Conference on Social Sciences IACSS 2013 (English version)

Associate Research Fellow: Fall of State Socialism (English version)

13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe (English version)

Изложба на материали, свързани с протестите в Югоизточна Европа (Bulgarian version)

"Rebellion and Protest from Maribor to Taksim. Social Movements in the Balkans" (English version)

“Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgarian Networked Culture in Global Contexts” (English version)

New Europe College International Fellowships (English version)

"Transferring the Soviet New Man: Eastern and Central European Perspectives" (English version)

"Social, Cultural, Ethnic, Religious Identities in Communism" (English version)

Call for applications to Newton International Fellowships (English version)

Call for applications Paris Institute for Advanced Studies (English version)

Call for Papers: "Religious and Sexual Nationalism in Eastern Europe: Theoretical and Empirical Perspectives" (English version)

Call for Papers: "Social, Cultural, Ethnic, Religious Identities in Communism" (English version)

"Living after the Fall(?): Past-Present in Southeastern Europe" (English version)

Venezuela is not Ukraine? Reflections on the Emergent Protest Movements in the Post/Socialist World (English version)

2015 - 2016 EURIAS Fellowship Programme (English version)

Ново списание на БАН за хуманитаристика и обществени науки (Bulgarian version)

"25 години по-късно. История и памет за комунизма" (Bulgarian version)

"Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

"The First World War and the Balkans – Historic Event, Experience and Memory" (English version)

"Съдебните процеси на Прехода и водещия исторически разказ в пост-комунистическите България, Румъния и Германия" (Bulgarian version)

"Transitional Trials and Master Historical Narratives in Post-Communist Bulgaria, Germany and Romania" (English version)

Call for Papers: 22nd International Conference of Europeanists (English version)

"Epistemologies of In-Betweenness: East Central Europe and the World History of Social Science, 1890-1945" (English version)

New Europe College International Fellowships (English version)

"Национална научна конференция: "25 години какво?" (Bulgarian version)

Call for Proposals: History of Economic Thought Under Communism (English version)

"Sites of Memory of Socialism and Communism in Europe" (English version)

International Conference "Town and Country in the Byzantine World: Social and Economic Perspectives" (English version)

Assembling the Post-Liberal Order in Central and Eastern Europe (1929-1956) (English version)

Специален брой на "Социологически проблеми" (Bulgarian version)

“Financial development and economic growth in South -East Europe – a historical and comparative perspective” (English version)

"Любовта при социализма" (Bulgarian version)

"Между фолклора и социалната антропология? Българската етнография като част от европейската" (Bulgarian version)

"Democratization and nationalism in Europe, 1870-1920" (English version)

Program for visiting scholars at the Institute for East and Southeast European Studies in Regensburg (2016) (English version)

Fellowship Programme of Center for Advanced Cultural and Social Studies for Experienced Researchers 2016/17 (English version)

"Regions of Memory II: Memory Regions as Discourse and Imagination" (English version)

Between class and nation: Labour and identity in late socialism (English version)

Doctoral Programme of the European University Institute (English version)

"Сравнителни изследвания на комунизма: Режимът и обществото в страните от Източна Европа (1956-1989)" (Bulgarian version)

Докторантска стипендия върху политическите и икономическите отношения между Изтока и Запада в Европа през 70-те на XX в. (Bulgarian version)

1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

Postdoctoral Fellowships in Russian and East European Studies (English version)

Confessional Dynamics in Islamic Legal Thought and Practice in the Ottoman Empire, 15th-18th centuries (English version)

"Obiectum Purum: Увод във феноменологията на Рене Декарт" (Bulgarian version)

"Нашите герои. Идеология, идентичност и социалистическо изкуство в Нова Европа" (Bulgarian version)

Публични лекции на проф. Линда Гордън и проф. Соня Комб (Bulgarian version)

Academic Posts at the European University Institute (English version)

Покана за участие: "Cultural Literacy in Europe" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Cultural Literacy in Europe" (English version)

"Властта, политическия ред и ежедневието на Балканите: от пост-османски държави до пост-социалистически демокрации" (Bulgarian version)

"Power, Political Order and Everyday Life in the Balkans: From Post-Ottoman Nation States to Post-Socialist Democracies" (English version)

Покана за участи: "Отвъд кризата: нови посоки в изследванията на бежанците" (Bulgarian version)

Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

Международна конференция "Културното наследство в миграция" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

"The personal and emotional dimension of nationhood in European history (19th century to WWII)" (English version)

International conference: "World on the Move: Migration, Societies and Change" (English version)

"София - идеология, градоустройство и живот по време на социализма" (Bulgarian version)

"Мястото и субекта в илюстрованите разкази за Истанбул от края на XVI в." (Bulgarian version)

"Можем ли да говорим за една или повече Европи?" (Bulgarian version)

Лекция: "Трансформациите в православното християнство в перспективата на longue-durée: социологически анализ" (Bulgarian version)

Софийски диалози: "Конструктивизъм и натурализъм в социалните науки и практики" (Bulgarian version)

Стипендии за докторанти и магистри по сравнителна история към Централно-европейския университет (Bulgarian version)

Call for Applications: PhD and MA Scholarships in Comparative History (CEU, Budapest) (English version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Магистърска степен по социология в Унгария (Bulgarian version)

"(Пре)осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за социалистическото минало" (Bulgarian version)

"От отпадък към ресурс: антропология на рециклирането на градския боклук" (Bulgarian version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)

"Договаряне на съжителството в социално нееднородно градско място: всекидневна солидарност и социално изключване на Женския пазар в София" (Bulgarian version)

Покана за участие: "Археологията и политическото" (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Множеството капитализми на средиземноморието (XVIII-XX в.)" (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Околна среда, територия, мобилност" (Bulgarian version)

Изследователски стипендии на ЦАИ за 2020/2021 година (Bulgarian version)

Докторантски стипендии: "Китайските отношения със страните от Източна и Централна Европа" (Bulgarian version)

PhD scholarship in China's Relations with the countries of Central and Eastern Europe (English version)

(English version)

Нова книга: "Възрожденският Пловдив: трансформация, хегемония, национализъм" (Bulgarian version)

Стипендии за подкрепа на изследователски пътувания на учени от Югоизточна Европа (Bulgarian version)

Стипендии на Нов Европейски Колеж (NEC), Букурещ за 2021/2022 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: 2021/ 2022 NEC Fellowships (English version)

Стипендии на IWM Виена за 2021-2022 г. (Bulgarian version)

IWM Fellowship Opportunities in Vienna (English version)

ЦАИ обявява работна позиция за офис мениджър (Bulgarian version)

Фондация Getty и ЦАИ канят участници за пролетната археологическа школа през 2022 г. (Bulgarian version)

Покана за участие: Неформални практики в Югоизточна Европа – примери и анализи (Bulgarian version)

Call for Papers: Informal practices in Southeast Europe – Examples and Analyses (English version)

Стипендии на Институт на науките за човека, Виена (Bulgarian version)

Покана за участие: "Социалистическите държави и международното право в съвременния свят" (Bulgarian version)

Събития

"Идентичности: национални, регионални и лични" (Bulgarian version)

"Identities: National, Regional and Personal" (English version)

"От имиграционна политика към миграционно управление" (Bulgarian version)

"From Immigration Politics to Migration Management" (English version)

Европейската научна фондация финансира международна конференция (Bulgarian version)

Call for Proposals - ESF Research Conferences 2008 (English version)

Покана за участие в интердисциплинарна конференция (Bulgarian version)

"Life in Motion: Shifting Spaces, Transcending Times, Crossing Borders" (English version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

Call for Applications: "History and Memory in Europe" 2007/2008 (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

"Мултикултурализмът: проблемни възли, парадигми, идеологии" (Bulgarian version)

"The Commemoration of the Great War in East-Central Europe 1918-1939" (English version)

Andrew W. Mellon East-Central European Research Visiting Fellowships (English version)

Покана за участие в семинар посветен на комунизма (Bulgarian version)

Appel a Contributions (Call for Papers) (English version)

"Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа 1850-1950 г." (Bulgarian version)

"Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950" (English version)

"Perspectives of the Muslim Communities in Former Yugoslavia and the Marginalization of the Muslim Heritage" (English version)

Покана за участие: "Политики на изключване и завръщане: Формирането на диаспорa като феномен" (Bulgarian version)

Call for Papers - EUROFOR Conference in Budapest 04/07 (English version)

Изтича срока за подаване на участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

Deadline for Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

Краен срок за "Устната история - изкуството на диалога" (Bulgarian version)

Deadline: "Oral History - The Art of Dialogue" (English version)

The Max Planck Postdoctoral Fellowships: Call for Applications (English version)

Call for Applications: Sunbelt Social Networks Conference (English version)

"Градски артефакти: Видове, практики, циркулации" (Bulgarian version)

"Urban Artefacts: Types, Practices, Circulations" (English version)

Applications for funded visits of up to three months (English version)

22nd Annual Congress of the European Economic Association (English version)

Мюсюлмански общности: религиозна и национална идентичност, род, културна устойчивост" (Bulgarian version)

"Muslim Diasporas: Religious and National Identity, Gender, Cultural Resistance" (English version)

Летен курс "Култура и познавателна способност" (Bulgarian version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

Deadline: "The Idea of Solidarity in Philosophical and Social Contexts" (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships in Turkey (English version)

Call for Papers: International Conference "Justice": Deadline (English version)

Deadline for Call for Papers: The Legacy of the Chicago School (English version)

Краен срок: "Разводът, жените и семействата на Балканите (XVIII - XX в.)" (Bulgarian version)

Deadline: "Divorce, Women and Families in the Balkans (XVIIIth-XXth centuries)" (English version)

Human Capital and Economic Growth in Bulgaria, 1949-2005 (English version)

Public Lecture and Workshop by Prof. Marta Petrusewicz (English version)

Registration Deadline. Europe: Integration and/or Fragmentation? 22-23 June, Ljubljana (English version)

CLS Seminar: The Future through the Culture of the Past: Bulgarian Economic and Social History (English version)

Краен срок за кандидатстване: Лятно училище "Демокрацията в Европа", Виерзба/Полша (Bulgarian version)

CfA Deadline: Summer School 'Democracy in Europe', Wierzba/Poland, 16-22.9.2007 (English version)

CFP Deadline for the "Funding, Equity and Efficiency" the Conference on Higher Education (English version)

Краен срок: Конкурс за стипендиантска програма на ЦАИ за 2007 - 2008 г. (Bulgarian version)

Deadline for application: CAS 2007 - 2008 Fellowship Programme (English version)

CfPDeadline: Women and Gnder in Socialist Eastern Europe (English version)

Deadline: Researcher Exchange Programme of the British Council (English version)

Lecture "Public Images of the Civil Servants in Bulgaria, End of the 19th – Early 20th Century", 5. 30 p.m. (English version)

Deadline: "Social Figurations of Violence and War beyond the State" Workshop (English version)

Deadline: Fellowships in socio-political economy, short research visits at CEPS, Luxemburg (English version)

Central European University, Budapest announces a search for Lecturer (English version)

Deadline: Fellowships in the Social Sciences and Humanities 2008-2009 (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

Deadline: Annual Conference of the British Association... (English version)

Deadline: "The concept of self-understanding in the context of globalisation" (English version)

Deadline: PhD Fellowships "Gender as a category of Knowledge" (English version)

13th Early Fall Scholl in Semiotics "SocioSemiotics" (English version)

Deadline for Call for Papers: "Distinktion" (English version)

Deadline: Virtual Knowledge Studio, second 3-month Postdoctoral Fellowship (English version)

Deadline: "Justifying War: Popaganda, Politics and War in the Modern Age" (English version)

Call for Publications Deadline: Valahian Journal of Historical Studies (English version)

Call for Papers Deadline: Self-Representation and Public Culture of the Balkan Urban Classes (English version)

Call for Papers Deadline: "Emotion, Space and Society" (English version)

Deadline: "History of Knowledge: Interdisciplinary Perspectives of Young Researchers" (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

Launching Workshop: "Shaken Order: Authority and Social Trust in Post-Communist Societies" (English version)

CAS guest-lecture series: Prof. Sujata Patel (English version)

"Национални конфликти, граници и асиметрична интеграция: Случаят с Хабсбургския митнически съюз" (Bulgarian version)

Deadline: Max Planck Institute Cologne Potsdoctoral Fellowships (English version)

Deadline: Centre for Social Studies Scholarships Applications (English version)

Deadline: Two PhD-positions at the University of Amsterdam (English version)

"Мълчанието за комунизма в Централна и Източна Европа" (Bulgarian version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

Deadline: 10 Postdoctoral Fellowships for Academic Year 2008/2009 (English version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

Call for Papers Deadline: "The Idea of Education" (English version)

Deadline: ISRP Scholarships for Young Researchers (English version)

Краен срок: Покана за участие в "Гледни точки от периферията" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline "Perspectives from the Periphery" (English version)

European University Institute invites applications for its PhD Programme (English version)

Deadline: Summer School in Methods and Techniques in Political Sciences (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

Deadline: Call for Papers (English version)

Краен срок: Обучение за изготвяне на индивидуални проекти на млади учени (Bulgarian version)

Training Programme Deadline: Early Independence For Post-Docs (English version)

Date limite: Bourses de recherche pour jeunes chercheurs (English version)

Deadline: Fellowships in the Study of Culture (English version)

Deadline: "Performing Biographies: Memory and the Art of Interpretation" (English version)

Краен срок: Конкурс за участници в проект на Център за академични изследвания (Bulgarian version)

Deadline: Second Call for Applications for CAS fellowships (English version)

Deadline: Paul Celan Fellowships for Translators 2008 / 2009 (English version)

Deadline: "Cultural, Political and Religious Ideologies and the Appraisal of New Media" (English version)

"Childhood under Socialism" (English version)

Deadline: "Migration to, from, and in Southeastern Europe: ..." (English version)

Краен срок: Покана за публикации на тема "Философията като литература" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: PHILOSOPHY AS LITERATURE (English version)

Deadline: Robert Bosch Fellowships (English version)

Deadline: Aleksanteri Institute Visiting Scholar Programme for Post-Docs (English version)

Краен срок: Лятно училище по антропология на Балканите (Bulgarian version)

Deadline: 3rd Konitsa Summer School in Anthropology (English version)

Call for papers Deadline: Social and Spiritual Aspects of Material Culture (English version)

CfAppl Deadline: "New forms of human rights and civic engagement in the 21st century" (English version)

Deadline: "Changing Dynamics of the Danubian Region..." (English version)

"New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe" (English version)

Deadline: "Economic and Social Inequalities in Historical Perspective" (English version)

Deadline: Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 (English version)

"Turkish Nationalism - A Historical and Contemporary Overview" (English version)

Удължен краен срок за проекта "Shaken Order" на ЦАИ (Bulgarian version)

Prolongation of Deadline: Call for Shaken Order Project (English version)

"The Unbearable Charm of Frailty: Philosophizing in/on Eastern Europe" (English version)

Deadline: Professor of Organizational Sociology (English version)

Deadline: HUMANICUS Call for Papers and Reviewers (English version)

Deadline: "Transformation and the Dynamics of (Radical) Change: Insights from Political Theory and Philosophy" (English version)

Публична лекция на проф. Майкъл Херцфелд (Bulgarian version)

Michael Herzfeld - Seminar under the CAS Guest-Lecture Series (English version)

Newton International Fellowships (English version)

Deadline: “Social Integration and Cohesion in Post-Communist Europe” (English version)

Fellowships Deadline: "Cultural Orientations and Institutional Order in Southe astern Europe" (English version)

Краен срок: ЦАИ търси координатор "Международни програми и проекти" (Bulgarian version)

Deadline: Coordinator "International Programmes and Projects" (English version)

Call for Publication Deadline: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

Deadline: "Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives" (English version)

Deadline: "European towns between Western democracies and totalitarian systems" (English version)

Първи работен семинар на проекта "SHAKEN ORDER" (Bulgarian version)

Opening Workshop: "SHAKEN ORDER: Authority and Social Trust in Post-Communist Societies" (English version)

"Critical studies of the new social inequalities" (English version)

Conference "Markets as Networks" (English version)

България в съвременната историография за Студената война (Bulgarian version)

Представяне на книгата "Изучаването на народа в Народните републики" (Bulgarian version)

Presentation of the book "Studying Peoples in the People’s Democracies II" (English version)

Deadline: 50 Newton Fellowships for post-doctoral researchers (English version)

Deadline: Totalitarian Laughter: Cultures of the Comic under Socialism (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

Краен срок: "Европа преди и след 1989 г." (Bulgarian version)

Deadline: "Europe Before and After 1989" (English version)

"Diplomats and Dreamers. The Stancioff Family in Bulgarian History" (English version)

Deadline: Religions and Values in Central and Eastern Europe (English version)

Deadline: "Action Theory in Philosophy and the Social Sciences" (English version)

Deadline: NEC Fellowships for 2009-10 academic year (English version)

Call for Papers Deadline: "Religion, Secularism and Nationhood" (English version)

Deadline: Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe (English version)

"Ролята на висшето образование във формирането на новите елити в съвременна България" (Bulgarian version)

« Le rôle des institutions d’enseignement supérieur dans la formation de nouvelles élites en Bulgarie aujourd’hui » (English version)

Deadline: Visiting Research Fellowships (English version)

Call for Papers Deadline: Cold War Interactions Reconsidered (English version)

(English version)

Deadline: "The Politics of Inequality and Difference: Critical Approaches in Anthropology and Sociology" (English version)

De bourses destiné à de jeunes chercheurs bulgares (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

Fellowship Deadline on the Political Economy of South East Europe (English version)

Deadeline: The Branding of Post-Communist Nations (Edited Volume) (English version)

Deadline: "Regime Change and Transitions across the Danubian Region: 1989 – 2009" (English version)

Deadline: "Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

"Отвъд омразата, отвъд носталгията" (Bulgarian version)

"Beyond Hatred, Beyond Nostalgia" (English version)

"Borders: a User Manual" (English version)

"Memory Politics: Education, memorials and mass media" (English version)

Deadline: Advanced Academia Programme (English version)

Deadline: "European Historical Dictatorship and Transformation Research" (English version)

Deadline: "Tito: Perceptions and Interpretations" (English version)

Deadline: Post-Doctoral Research Fellowships 2010 - 2011 (English version)

"The History of Families and Households: Comparative European Dimensions" (English version)

Deadline: "Beyond Methodological Nationalism: ..." (English version)

Deadline: "Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities" (English version)

The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective (English version)

Краен срок: "Стойността на социалните науки" (Bulgarian version)

Deadline: ISRP Scholarships for Young Researchers / Spring 2010 (English version)

Deadline: 6th CEU Conference in Social Sciences (English version)

Креан срок: Международна докторантска програма за 2010 г. (Bulgarian version)

International Doctoral Program in Social Sciences 2010 (English version)

Deadline: Visiting Fellowship on the Political Economy of South East Europe (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Краен срок: Лятно училище "Религията в публичния живот" (Bulgarian version)

Deadline: Summer School "Religion in Public Life" (English version)

Independent Fellowship Programme in the Social Sciences and the Humanities (English version)

Deadline ‘Beauty will save the world’ (English version)

Конкурс за статии в областта на теория на науката (Bulgarian version)

Deadline: "Myths of the Other in the Balkans. Representations, social practices and performances" (English version)

Deadline: "Reconstructing Imaginary and Real Byzantium: Historical and Cultural Legacy that Divide and Integrate Europe" (English version)

Deadline: Five-month Research Fellowship for Postdocs (English version)

Deadline: "From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

Deadline: Call for Publications "The Anatomy of Marginality" (English version)

"Политиката като борба? Власт и легитимност" (Bulgarian version)

Deadline: Advanced Academic Fellowship Programme of CAS (English version)

Deadline: Research Fellowships 2011 in Social History (English version)

Deadline: Postdoctoral Fellowships at the European University Institute (English version)

Академична школа: "Социалната отговорност на учена, артиста и медиите" (Bulgarian version)

G-local Cosmopolitanism: the Social responsibility of the Academic, the Artist, and the Media (English version)

Deadline: CRASSH's Visiting Fellowships (English version)

Deadline: Polonsky Postdoctoral Fellowships (English version)

Deadline: Fellowship Programme for 2010/11 for Young Scholars from Central and Eastern Europe (English version)

Deadline: "Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

Deadline: "A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships in Turkey for 2011-2012 (English version)

Studienkolleg zu Berlin 2011/12 - Call for Applications Deadline (English version)

Deadline: "Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities" (English version)

Student Conference Deadline: "Reckoning with the Recent Past in Post-Dictatorial Societies" (English version)

Call for Applications Deadline: Advanced Academia Fellowships for Bulgarian Scholars (English version)

Deadline: "Inequality and Diversity in European Rural Areas" (English version)

Deadline: Four qualifying scholarships for graduates (English version)

Краен срок: "Алтернативи на неолиберализма в социалните науки" (Bulgarian version)

Deadline: "Anthropology Otherwise: Rethinking Approaches to Fieldwork in Different Anthropological Traditions" (English version)

Deadline: "Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe" (English version)

Deadline: "Urban Development and Politics in Europe and Russia" (English version)

Краен срок: Стипендии CRASSH за академичната 2012-13 (Bulgarian version)

Deadline: CRASSH Fellowship Competitions 2012-13 (English version)

Call for Papers Deadline: "Depiction and Construction of the "Other": Islamic Cities in the Eyes of European Travellers" (English version)

Deadline: "Twenty Years of Macedonian Independence" (English version)

Call for Papers Deadline: "Nationalism and the City" (English version)

Call for Papers Deadline: "The Balkans: Past, Present and Future Prospects" (English version)

Deadline: Franklin Research Grants (English version)

Deadline: "Physical Violence in Late Socialism: (Dis-)Entangling Statehood, Labor, and the Nation" (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

Deadline: New Europe College announces the competition for Fellowships for the academic year 2012-13. (English version)

Deadline: Short-Term Grants for international doctoral candidates (English version)

"Is Democracy Sick of Its Own Media?" (English version)

Deadline: Postdoctoral and Doctoral Fellowships in Russian and East-european Studies (English version)

Deadline: Senior and Junior Fellowships CEU - Institute for Advanced Study (English version)

Deadline: The PAUL CELAN Fellowship 2012/2013 for translators (English version)

(English version)

Краен срок: Стипендия за млади учени на "Левърхълм Тръст" (Bulgarian version)

Deadline: Leverhulme Trust's Early Career Fellowship (English version)

Deadline: "Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe" (English version)

Deadline: "Economic, Political and Social Crisis in the EU: Challenges and Opportunities” (English version)

Deadline: Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

Deadline: "Addressing Quality of Work in Europe" (English version)

Deadline: "Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe" (English version)

Deadline: Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities and Humanistic Sciences (English version)

"Социалните мрежи в Югоизточна Европа, XV–XIX век" (Bulgarian version)

"Social Networking in South-Eastern Europe, 15th–19th Centuries" (English version)

Deadline: CEU-IAS Fellowships, Budapest (English version)

Deadline: 2013-14 Pembroke Center Postdoctoral Fellowships (English version)

Calls for Application at the IWM in Vienna (English version)

Visiting Fellowships - Bielefeld Graduate School in History and Sociology (English version)

"Може ли един несъществуващ квартал да бъде място на възпоменание" (Bulgarian version)

“Can a Non-Extant District be a Heritage Place?” (English version)

Краен срок: "Революциите на Балканите: бунтове и въстания в епохата на национализма (1804-1908)" (Bulgarian version)

Deadline: "Revolutions in the Balkans Revolts and uprisings in the era of nationalism (1804-1908)" (English version)

Call for Applications Deadline: Post-doctoral Fernand Braudel-IFER Fellowships (English version)

Краен срок: Международна научна конференция по социални науки 2013 (Bulgarian version)

Deadline: International Academic Conference on Social Sciences IACSS 2013 (English version)

Deadline: Associate Research Fellow - Fall of State Socialism (English version)

Deadline: 13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe (English version)

Изложба на материали, свързани с протестите в Югоизточна Европа (Bulgarian version)

"Rebellion and Protest from Maribor to Taksim. Social Movements in the Balkans" (English version)

"Дигиталното творчество във времена на кризи: българската интернет култура в глобален контекст" (Bulgarian version)

“Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgarian Networked Culture in Global Contexts” (English version)

Deadline: New Europe College International Fellowships (English version)

"Transferring the Soviet New Man: Eastern and Central European Perspectives" (English version)

Deadline: "Social, Cultural, Ethnic, Religious Identities in Communism" (English version)

Deadline: Call for applications to Newton International Fellowships (English version)

Deadline: Call for applications Paris Institute for Advanced Studies (English version)

Call for Papers: "Religious and Sexual Nationalism in Eastern Europe: Theoretical and Empirical Perspectives" (English version)

Deadline: "Social, Cultural, Ethnic, Religious Identities in Communism" (English version)

"Living after the Fall(?): Past-Present in Southeastern Europe" (English version)

Venezuela is not Ukraine? Reflections on the Emergent Protest Movements in the Post/Socialist World (English version)

Deadline: 2015 - 2016 EURIAS Fellowship Programme (English version)

Краен срок: "25 години по-късно. История и памет за комунизма" (Bulgarian version)

Deadline: "Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

"The First World War and the Balkans – Historic Event, Experience and Memory" (English version)

"Съдебните процеси на Прехода и водещия исторически разказ в пост-комунистическите България, Румъния и Германия" (Bulgarian version)

"Transitional Trials and Master Historical Narratives in Post-Communist Bulgaria, Germany and Romania" (English version)

Call for Papers Deadline: 22nd International Conference of Europeanists (English version)

Deadline: "Epistemologies of In-Betweenness: East Central Europe and the World History of Social Science, 1890-1945" (English version)

Deadline: New Europe College International Fellowships (English version)

"Национална научна конференция: "25 години какво?" (Bulgarian version)

Call for Proposals: History of Economic Thought Under Communism (English version)

Deadline: "Sites of Memory of Socialism and Communism in Europe" (English version)

International Conference "Town and Country in the Byzantine World: Social and Economic Perspectives" (English version)

Deadline: Assembling the Post-Liberal Order in Central and Eastern Europe (1929-1956) (English version)

“Financial development and economic growth in South -East Europe – a historical and comparative perspective” (English version)

"Между фолклора и социалната антропология? Българската етнография като част от европейската" (Bulgarian version)

Deadline: "Democratization and nationalism in Europe, 1870-1920" (English version)

Program for visiting scholars at the Institute for East and Southeast European Studies in Regensburg (2016) (English version)

Fellowship Programme of Center for Advanced Cultural and Social Studies for Experienced Researchers 2016/17 (English version)

"Regions of Memory II: Memory Regions as Discourse and Imagination" (English version)

Between class and nation: Labour and identity in late socialism (English version)

Doctoral Programme of the European University Institute (English version)

"Сравнителни изследвания на комунизма: Режимът и обществото в страните от Източна Европа (1956-1989)" (Bulgarian version)

Deadline: 1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

Postdoctoral Fellowships in Russian and East European Studies (English version)

"Obiectum Purum: Увод във феноменологията на Рене Декарт" (Bulgarian version)

"Нашите герои. Идеология, идентичност и социалистическо изкуство в Нова Европа" (Bulgarian version)

"Жените в академията" (Bulgarian version)

Academic Posts at the European University Institute (English version)

Call for Papers: "Cultural Literacy in Europe" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Cultural Literacy in Europe" (English version)

"Властта, политическия ред и ежедневието на Балканите: от пост-османски държави до пост-социалистически демокрации" (Bulgarian version)

"Power, Political Order and Everyday Life in the Balkans: From Post-Ottoman Nation States to Post-Socialist Democracies" (English version)

Покана за участи: "Отвъд кризата: нови посоки в изследванията на бежанците" (Bulgarian version)

Краен срок: Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

Международна конференция "Културното наследство в миграция" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

"The personal and emotional dimension of nationhood in European history (19th century to WWII)" (English version)

International conference: "World on the Move: Migration, Societies and Change" (English version)

"София - идеология, градоустройство и живот по време на социализма" (Bulgarian version)

"Мястото и субекта в илюстрованите ракази за Истанбул от края на XVI в." (Bulgarian version)

"Можем ли да говорим за една или повече Европи?" (Bulgarian version)

Лекция: "Трансформациите в православното християнство в перспективата на longue-durée: социологически анализ" (Bulgarian version)

Софийски диалози: "Конструктивизъм и натурализъм в социалните науки и практики" (Bulgarian version)

Стипендии за докторанти и магистри по сравнителна история към Централно-европейския университет (Bulgarian version)

Call for Applications: PhD and MA Scholarships in Comparative History (CEU, Budapest) (English version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Магистърска степен по социология в Унгария (Bulgarian version)

"(Пре)осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за социалистическото минало" (Bulgarian version)

"От отпадък към ресурс: антропология на рециклирането на градския боклук" (Bulgarian version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)

"Договаряне на съжителството в социално нееднородно градско място: всекидневна солидарност и социално изключване на Женския пазар в София" (Bulgarian version)

Покана за участие: "Археологията и политическото" (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Множеството капитализми на средиземноморието (XVIII-XX в.)" (Bulgarian version)

43 Годишна конференция на Ирландското общество за руски, централно- и източено-еврепейски изследвания (Bulgarian version)

Изследователски стипендии на ЦАИ за 2020/2021 година (Bulgarian version)

Докторантски стипендии: "Китайските отношения със страните от Източна и Централна Европа" (Bulgarian version)

PhD scholarship in China's Relations with the countries of Central and Eastern Europe (English version)

(English version)

Стипендии за подкрепа на изследователски пътувания на учени от Югоизточна Европа (Bulgarian version)

Стипендии на Нов Европейски Колеж (NEC), Букурещ за 2021/2022 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: 2021/ 2022 NEC Fellowships (English version)

Краен срок: Стипендии на IWM Виена за 2021-2022 г. (Bulgarian version)

Deadline: IWM Fellowship Opportunities in Vienna (English version)

ЦАИ обявява работна позиция за офис мениджър (Bulgarian version)

Фондация Getty и ЦАИ канят участници за пролетната археологическа школа през 2022 г. (Bulgarian version)

Покана за участие: Неформални практики в Югоизточна Европа – примери и анализи (Bulgarian version)

Call for Papers: Informal practices in Southeast Europe – Examples and Analyses (English version)

Крайни срокове: Стипендии на Институт на науките за човека, Виена (Bulgarian version)

Покана за участие: "Социалистическите държави и международното право в съвременния свят" (Bulgarian version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.