Начало > Търсене

Търсене

Търсене на ART

Намерени резултати: 1090

Потребители

Dimiter Dimov (English version)

Snezhana Yoveva (English version)

Vassil Vidinsky (English version)

Ruzha Smilova (English version)

Roumen Avramov (English version)

Ivaylo Ditchev (English version)

Teodora Angelova (English version)

Ivaylo Markov (English version)

Nina Dimitrova (English version)

Elisaveta Valchinova-Chendova (English version)

Dessislava Gavrilova (English version)

Nonka Bogomilova (English version)

Gergana Mladencheva (English version)

Grigor Boykov (English version)

Kalina Sotirova (English version)

Tatiana Stoitchkova (English version)

Nurie Murartova (English version)

Nevena Radulova (English version)

Krassimir Terziev (English version)

Yordan Zhelev (English version)

Irina Kuzidova (English version)

Ana Hofman (English version)

Rumyana Karakostova (English version)

Irina Chongarova-Aron (English version)

Konstantin Sachariew (English version)

Liliana Dvoryanova (English version)

Katia Mihailova (English version)

Mihail Mirchev (English version)

Vildane Shabanova Alieva (Vildane Oezkan) (English version)

Irena Sentevska (English version)

Slavka Karakusheva (English version)

Aida Kalender (English version)

Игнейшио Гуца (Bulgarian version)

Ludmilla Kostova (English version)

Venelin Grudkov (English version)

Irena Stefanova (English version)

Galina Denkova (English version)

Нора Голешевска (Bulgarian version)

Vladimir Gradev (English version)

Sofiya Ruseva (English version)

Zsuzsanna Magdo (English version)

Victoria Zaevska (English version)

Krasimira Aleksova (English version)

Assen Kanev (English version)

Tania Reytan-Marincheshka (English version)

Юлиан Митев (Bulgarian version)

Svitlana Koch (English version)

Maria Diamandieva (English version)

Radosveta Kirova (English version)

Velislava Petrova (English version)

Maria Santulova (English version)

Слав Оков (Bulgarian version)

Ralitsa Kostadinova (English version)

Alexandra TRIFONOVA (English version)

Tonka Kostadinova (English version)

Elitsa Uzunova (English version)

Ralitsa Voynova (English version)

Elissaveta Petkova (English version)

Martin Tashev (English version)

Veselka Manavska (English version)

Кармел Дахер (Bulgarian version)

Martin Spasov (English version)

Kristina Yapova (English version)

Димитрина Попова (Bulgarian version)

Dimitrina Popova (English version)

Благовест Върбаков (Bulgarian version)

Blagovest Varbakoff (English version)

Reham Zaky (English version)

Aleksandar Stoykov (English version)

Ekaterina Markova (English version)

Публикации

Once Upon a Time... There Was The Town of Kotel. Urban representations, narratives and identities in transition. (English version)

In Quest of Balkan Occidentalism (English version)

Thought Statistics (English version)

The Culture of Camouflage - the Culture of the Transition form Modernity to Postmodernity (English version)

Preexposing of Social Capital in the Progress of Eurointegration of Bulgarian Society (English version)

Същност и периферия на националната политическа история в книгата „България” от Ричард Крамптън (Bulgarian version)

Significance and Periphery of the National Political History in the Book Bulgaria by R. J. Crampton (English version)

ALTERNATIVES FOR PROTECTION OF CHILDREN’S TELEVISION AUDIENCE IN THE FRAME OF MEDIA REGULATION (English version)

ДОСТЪП И УЧАСТИЕ НА МЕДИЙНИТЕ АУДИТОРИИ (Bulgarian version)

MEDIA AUDIENCES’ ACCESS AND PARTICIPATION (English version)

School and Schooling in the Kingdom of Bulgaria: Photoarchives - Part 1 (Bulgarian version)

School ans Schooling in the Kingdom of Bulgaria: Photoarchives - Part 1 (English version)

School and Schooling in the Kigdom of Bulgaria: Photoarchives - Part 2 (Education in Urban Areas) (Bulgarian version)

What is in Balkan History? Spaces and Scales in the Tradition of Southeast-European Studies (English version)

Longing or Loathing a “Common” Identity. The European Strategies for Information Society as an Instrument for Constructing Identity and the Local Realities: the Case of Bulgaria (English version)

"Settlement life in The Balkans and Asia Minor through the centuries" (English version)

Problematizing the Genealogy of Social Institutions (English version)

Теоремата на фон Нойман за отсъствие на скрити параметри в квантовата механика (Bulgarian version)

History of Bulgarian Video Art (Bulgarian version)

Самото число. Квантовият компютър, или защо двете теореми на Курт Гьодел за непълнотата са от фундаментален физически и философски интерес (Bulgarian version)

BULGARIAN VIDEO ART – SCREEN LANGUAGE AND POSTMODERNISM (Bulgarian version)

BULGARIAN VIDEO ART – SCREEN LANGUAGE AND POSTMODERNISM (English version)

The traditional Muslim city: portrait and approaches (English version)

Civil society and the Women's Market (English version)

Lolita Reading "Lolita": the Rhetoric of Reader Participation (Bulgarian version)

Lolita Reading "Lolita": the Rhetoric of Reader Participation (English version)

Art Exhibition ‘Visual Fable on James Joyce’s masterpiece Finnegans Wake’ (Bulgarian version)

The sound as a means of decorative strategy in video art (Bulgarian version)

Новини

Метафизиката на Левинас: Правото на Другия (Bulgarian version)

Levinas' Metaphysics: Right of the Other (English version)

Call for Papers: Historocal Workshop (English version)

"Идентичности: национални, регионални и лични" (Bulgarian version)

"Identities: National, Regional and Personal" (English version)

"От имиграционна политика към миграционно управление" (Bulgarian version)

"From Immigration Politics to Migration Management" (English version)

Европейската научна фондация финансира международна конференция (Bulgarian version)

Call for Proposals - ESF Research Conferences 2008 (English version)

"Life in Motion: Shifting Spaces, Transcending Times, Crossing Borders" (English version)

"Global Labor History and the Question of Freedom and Unfreedom" (English version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

Call for Papers: "Nation, Community, and the State" (English version)

Call for Applications: "History and Memory in Europe" 2007/2008 (English version)

"Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage" (English version)

"The Commemoration of the Great War in East-Central Europe 1918-1939" (English version)

Andrew W. Mellon East-Central European Research Visiting Fellowships (English version)

Покана за участие в семинар посветен на комунизма (Bulgarian version)

Appel a Contributions (Call for Papers) (English version)

"Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа 1850-1950 г." (Bulgarian version)

"Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950" (English version)

Интердисциплинарни летни институти 2007-2008 (Bulgarian version)

SIAS Summer Institutes 2007-2008 (English version)

Стипендиантска програма в областта на медийните изследвания, 2007-2008 г. (Bulgarian version)

Visiting Fellows Program in Media Studies (English version)

"Perspectives of the Muslim Communities in Former Yugoslavia and the Marginalization of the Muslim Heritage" (English version)

Покана за участие: "Политики на изключване и завръщане: Формирането на диаспорa като феномен" (Bulgarian version)

Call for Papers - EUROFOR Conference in Budapest 04/07 (English version)

Покана за участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

Ново научно списание "Социология на културата" кани автори (Bulgarian version)

New Journal ‘Cultural Sociology’, Call for Papers (English version)

Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"The Balkan 19th Century. Other Readings." is out on the book shelves (English version)

"Дисциплини и граници: Хуманитарните науки в интердисциплинарни времена" (Bulgarian version)

"Disciplines and Borders: Humanities research in an age of interdisciplinarity" (English version)

"Устната история - изкуството на диалога" (Bulgarian version)

"Oral History - The Art of Dialogue" (English version)

“Revolution of the Proletariat vs. Revolution of the Technocracy: 'HTP' as a Surrogate for the Economic Reforms in the period 1970-1989” (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

The Max Planck Postdoctoral Fellowships: Call for Applications (English version)

Lecture by Dr. Michael Steinmann Martin Heidegger's Philosophy (English version)

"Градски артефакти: Видове, практики, циркулации" (Bulgarian version)

"Urban Artefacts: Types, Practices, Circulations" (English version)

Applications for funded visits of up to three months (English version)

"Muslim Diasporas: Religious and National Identity, Gender, Cultural Resistance" (English version)

Летен курс "Култура и познавателна способност" (Bulgarian version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

"The Idea of Solidarity in Philosophical and Social Contexts" (English version)

Mellon Research Fellowships in Turkey (English version)

Call for Papers: International Conference "Justice" (English version)

Покана за участие "Наследството на Чикагската школа" (Bulgarian version)

Call for Papers: The Legacy of the Chicago School (English version)

Семинар: "Съвременната философия" (Bulgarian version)

New Philosophy Seminar at Sofia University (English version)

Call for Papers: SLOVO, Volume 19.2 (Autumn 2007) (English version)

ESF Exploratory Workshops - 2007 Call for Proposals (English version)

"Divorce, Women and Families in the Balkans (XVIIIth-XXth centuries)" (English version)

The Media Revival of Patriotism. You Are Not Alone Campaign: Pros and Cons (English version)

Labouring Feminism and Feminist Working-Class History in Europe and Beyond (English version)

Sofia Philosophical Review, 2006/ бр. I, No.1 (Bulgarian version)

Sofia Philosophical Review, 2006/ Volume I, No.1 (English version)

European Doctoral School of Demography (EDSD) (English version)

CFP: "New Rights,re-imagining democracy". Deadline: 20 May 2007 (English version)

Международен семинар "Политическа култура и културни политики в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950" (Bulgarian version)

International Workshop "Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950". 5-7 July 2007 (English version)

CLS Seminar ‘The Future through the Culture of the Past: Bulgarian Economic and Social History’ (English version)

Public Lecture and Workshop by Prof. Marta Petrusewicz (English version)

From a Regional Historical Event to a Place of National Memory: Batak and Constructions of History in Bulgaria (English version)

Public Lectures by Prof. Stelios Virvidakis (English version)

Petitions: the Campaign against the project 'Batak as a Place of Memory' (English version)

Trans-Danubian Migrations of Bulgarians in the Early 19th century (English version)

CfA: Summer School 'Democracy in Europe', Wierzba/Poland, 16-22.9.2007 (English version)

Seminar: 'Experiments, Reason and Revelation: the Moral Value of Studying Nature in Early Modernity'. 28.07-04.08.07 (English version)

'Globalization and its Impacts and Localities'. September 05-07, 2007 (English version)

Conference on Higher Education: "Funding, Equity and Efficiency". November 21-24, 2007 (English version)

Call for Applications: CAS 2007-2008 Fellowship Programme (English version)

CfP: IICCR's Yearbook он 'Central-Eastern European Nomenklatura' (English version)

Fall Training Sessions: CEU's Curriculum Resource Center (CRC) (English version)

CFA: Researcher Exchange Programme of the British Council in Bulgaria (English version)

CFP: The Author in Translation (English version)

Lecture on "After the End of the Television", 19th June 2007 (English version)

Lecture "Public Images of the Civil Servants in Bulgaria, End of the 19th – Early 20th Century", 12 June (English version)

Fellowships in the field of international relations/ European integration. ELIAMEP (Greece) (English version)

CFP: "Nationalism, East and West:Civic and Ethnic Conceptions of Nationhood", April 2008 (English version)

Central European University, Budapest announces a search for Lecturer (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

"The concept of self-understanding in the context of globalisation" (English version)

"Overcoming the Iron Curtain: Visions of the End of the Cold War in Europe, 1945-89" (English version)

PhD Fellowships "Gender as a category of Knowledge" (English version)

Call for Papers: "Ethics & International Affairs" (English version)

"Контекстуализиране на класическото минало: ..." (Bulgarian version)

"Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts" (English version)

13th Early Fall Scholl in Semiotics "SocioSemiotics" (English version)

Call for Papers: Distinktion, Scandinavian Journal of Social Theory (English version)

"Пространство, време и реалност" (Bulgarian version)

CfP: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

Инициатива Българска Уикипедия 100 000 (Bulgarian version)

Lorenz-Krüger-Postdoc-Stipendium (English version)

Call for Papers, SLOVO Volume 20.1 (Spring 2008) (English version)

"Justifying War: Popaganda, Politics and War in the Modern Age" (English version)

Call for Papers: "Evil, Law and the State" (English version)

Call for Publications: Valahian Journal of Historical Studies (English version)

History Club Meeting: "Objectivism in Bulgarian Historiography.." (English version)

Call for Papers: Self-Representation and Public Culture of the Balkan Urban Classes (English version)

Postdoctoral research grant in History of Science (English version)

"Southeastern Europe", a new interdisciplinary academic journal (English version)

"Свободата '56-та. Странични погледи към Унгарската революция" (Bulgarian version)

Liberty ’56. Side View on Hungarian Upspring (English version)

"Чувства, пространство и общество" (Bulgarian version)

"Emotion, Space and Society" (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

Seventeenth Round Tabel "Memory and Forgetfulness" (English version)

"Contested Constitutionalisation: Towards a Theory of Democratic Constitutionalism" (English version)

"Национални конфликти, граници и асиметрична интеграция: Случаят с Хабсбургския митнически съюз" (Bulgarian version)

Max Planck Institute Cologne Potsdoctoral Fellowships (English version)

Centre for Social Studies Scholarships Applications (English version)

Две докторантски позиции в областта на икономическа методология и история (Bulgarian version)

Two PhD-positions at the University of Amsterdam (English version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

10 Postdoctoral Fellowships for Academic Year 2008/2009 (English version)

38rth World Congress of the International Institute of Sociology (English version)

"Sociology and Law. The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917)" (English version)

Junior and Senior Residential Fellowships of Koc University (English version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

"The Idea of Education" (English version)

Магистърски и докторски стипендии по философия и история и философия на науката (Bulgarian version)

Postgraduate Studentships in Philosophy and History & Philosophy of Science (English version)

Покана за участие в "Гледни точки от периферията" (Bulgarian version)

Call for Papers "Perspectives from the Periphery" (English version)

"Beyond Imagined Uniqueness: Nationalisms in Comparative Perspective" (English version)

European University Institute invites applications for its PhD Programme (English version)

Summer School in Methods and Techniques in Political Sciences (English version)

Summer Institute on Conducting Archival Research (SICAR) (English version)

Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

Call for Papers: "Embodiment and Identity" (English version)

Training Programme: Early Independence For Post-Docs (English version)

Job Offer, junior scholar, Max Planck (English version)

Bourses de recherche pour jeunes chercheurs (English version)

Fellowships in the Study of Culture (English version)

Fellowships in European and International Tax Law (English version)

"East-Central Europe in the Cold War 1945-1989" (English version)

"Performing Biographies: Memory and the Art of Interpretation" (English version)

PhD Bursaries in EU Politics & Contemporary History (English version)

"System changes of South East European societies: Social, political and demographic consequences" (English version)

Paul Celan Fellowships for Translators 2008 / 2009 (English version)

Faculty position in the field of Ottoman Studies (English version)

"Cultural, Political and Religious Ideologies and the Appraisal of New Media" (English version)

"Миграцията от и към Югоизточна Европа: Културно взаимодействие..." (Bulgarian version)

"Migration to, from, and in Southeastern Europe: ..." (English version)

"The 1989 Revolutions in Central and Eastern Europe: Twenty Years On" (English version)

European Science Foundation supports Exploratory Workshops (English version)

Call for Papers: PHILOSOPHY AS LITERATURE (English version)

Robert Bosch Fellowships (English version)

Aleksanteri Institute Visiting Scholar Programme for Post-Docs (English version)

PhD Scholarship Opportunity in Archaeology & Ancient History (English version)

Участие в сборник: "Съпротивата в Югоизточна Европа по време на Втората световна война" (Bulgarian version)

Call for Papers: RESISTANCE IN SOUTH-EASTERN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR (English version)

Лятно училище по антропология, етнография и сравнителен фолклор на Балканите (Bulgarian version)

3rd Konitsa Summer School in Anthropology, Ethnography and Comparative Folklore of the Balkans (English version)

Call for papers: Social and Spiritual Aspects of Material Culture (English version)

"New forms of human rights and civic engagement in the 21st century" (English version)

"Changing Dynamics of the Danubian Region – New Neighbourhood Policy in the EU" (English version)

"New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe" (English version)

"Economic and Social Inequalities in Historical Perspective" (English version)

Информационен бюлетин на Център за академични изследвания за 2007 г. (Bulgarian version)

Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 (English version)

"The Making of the Humanities" (English version)

"Children in Wartime: Ancient Athens and Modern Europe." (English version)

Две публични лекции на белгийския критик и куратор Дитер Лезаж (Bulgarian version)

"The Unbearable Charm of Frailty: Philosophizing in/on Eastern Europe" (English version)

2008-2009 EUROPA FELLOWSHIPS PROGRAM (English version)

HUMANICUS Call for Papers and Reviewers (English version)

Докторантско училище "Образ и време" (Bulgarian version)

Graduate School Image and Time - Announcement of 12Scholarships (English version)

"Social Integration and Cohesion in Post-Communist Europe" (English version)

Fellowships "Cultural Orientations and Institutional Order in Southe astern Europe" (English version)

Research mobility scheme: CEU-HESP Comparative History Project (English version)

Покана за публикация: "Популярната култура и социализмът(ите)" (Bulgarian version)

Call for Publication: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

Applicants selected for participation in "Regimes of Historicity" (English version)

"Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives" (English version)

"European towns between Western democracies and totalitarian systems" (English version)

Comparative and Continental Philosophy Journal (English version)

"Социално поведение и фамилни стратегии на Балканите (XVI - XX в.)" (Bulgarian version)

"Social Behaviour and Family Strategies in the Balkans (16th - 20th Centuries)" (English version)

"Calendric Public Rituals as an Expression of Identity: Central Europe and the Balkans after 1985" (English version)

Postdoctoral researchers and Professorship in Contemporary Social Studies (English version)

Call for Papers: Journal Southeastern Europe (English version)

"Critical studies of the new social inequalities" (English version)

Call for Participants "Markets as Networks" (English version)

Presentation of the book "Studying Peoples in the People’s Democracies II" (English version)

Totalitarian Laughter: Cultures of the Comic under Socialism (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

"Europe Before and After 1989. Trans-national and comparative perspectives on Eastern & Western Europe" (English version)

"Дипломати и мечтатели. Фамилията Станчови в българската история" (Bulgarian version)

"Diplomats and Dreamers. The Stancioff Family in Bulgarian History" (English version)

Religions and Values in Central and Eastern Europe (English version)

"Action Theory in Philosophy and the Social Sciences" (English version)

NEC Fellowships for 2009-10 academic year (English version)

Покана за участие в "Религия, секуларизация и нация" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Religion, Secularism and Nationhood" (English version)

Scientific co-operation between research groups in Switzerland and Eastern Europe (English version)

Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe (English version)

Изследователски стипендии на Хуманитарния център към Университета в Питсбърг (Bulgarian version)

University of Pittsburgh invites applications for a residential Fellow (English version)

"The Ghosts of the Past: everyday life 20 years after the Fall of Communism" (English version)

"Ролята на висшето образование във формирането на новите елити в съвременна България" (Bulgarian version)

« Le rôle des institutions d’enseignement supérieur dans la formation de nouvelles élites en Bulgarie aujourd’hui » (English version)

"Governmental elite in Romania and Bulgaria during the second half of the nineteenth and early twentieth century. Social history" (English version)

(English version)

Сборникът "We, the People" излезе от печат (Bulgarian version)

"We, the People" edited by Diana Mishkova (English version)

Последният брой на Balkanologie е достъпен онлайн (Bulgarian version)

Balkanologie Journal last issue is online (English version)

Call for Papers: Cold War Interactions Reconsidered (English version)

Call for Applications: Regimes of Historicity Project (English version)

"Punishment and Revolutionary Expedience: Bulgarian Criminal Law, 1944-1956" (English version)

"The Politics of Inequality and Difference: Critical Approaches in Anthropology and Sociology" (English version)

De bourses destiné à de jeunes chercheurs bulgares (English version)

"1989 – Images of Change" (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

"Post-Communism and the New European Identity" (English version)

"William Gladstone, Victorioanism, and Nationalism in Historical and Literary Perspective" (English version)

Fellowship on the Political Economy of South East Europe (English version)

The Branding of Post-Communist Nations (Edited Volume) (English version)

"Diplomats and Dreamers: The Stancioff Family in Bulgarian History" (English version)

"Регионално/градско развитие и култура" (Bulgarian version)

"Regime Change and Transitions across the Danubian Region: 1989 – 2009" (English version)

"Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

"Beyond Hatred, Beyond Nostalgia" (English version)

"Borders: a User Manual" (English version)

"Memory Politics: Education, memorials and mass media" (English version)

‘Philosophical Papers and Reviews (PPR)' (English version)

Postdoc Position at the Swiss Forum for Migration and Population Studies (English version)

Напомняне за австрийските стипендии (Bulgarian version)

Advanced Academia Programme (English version)

"Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning" (English version)

"European Historical Dictatorship and Transformation Research" (English version)

Call for papers: "Tito: Perceptions and Interpretations" (English version)

Group of Eight (Go8) European Fellowships 2010 (English version)

Radcliffe Institute Fellowship Program (English version)

"България и Европа: Променящи се идентичности" (Bulgarian version)

"Bulgaria and Europe: Shifting Identities" (English version)

Post-Doctoral Research Fellowships 2010 - 2011 (English version)

Call for Papers for the XVIth European Forum of Young Legal Historians (English version)

Лекции и семинарни дискусии: философия на религиите (Bulgarian version)

"The History of Families and Households: Comparative European Dimensions" (English version)

Премиера на книгата "Империята на задграничните фирми" (Bulgarian version)

Краткосрочни изследователски стипендии "Андрю Мелън" (Bulgarian version)

"Andrew Mellon" Research Fellowships 2010-2011 (English version)

Без следа? Лагерът "Белене" 1949 - 1959 и след това... (Bulgarian version)

"Beyond Methodological Nationalism: Researching Transnational Spaces, Cross-Border Diffusion, and Transnational Histories" (English version)

Public promotion of Todor Zhivkov's Biography (English version)

"Биография и идентичност: Дилеми и възможности" (Bulgarian version)

"Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities" (English version)

The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective (English version)

"История на Народна република България. Режимът и обществото" (Bulgarian version)

6th CEU Conference in Social Sciences (English version)

International Doctoral Program in Social Sciences 2010 (English version)

"Monetary Policy during Economic Crises: a Comparative and Historical Perspective" (English version)

Visiting Fellowship on the Political Economy of South East Europe (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Пролетна лекционна програма на Американския изследователски център в София (Bulgarian version)

ARCS Spring Prgoramme 2010 (English version)

Scholarships for Balkan students at the Postgraduate Programme in South-East European Studies (English version)

5th Doctoral Conference in Thessaloniki (English version)

Call for papers: "Politics of memory in postcommunist Europe" (English version)

Лятно училище "Религията в публичния живот" (Bulgarian version)

Summer School "Religion in Public Life" (English version)

Post-doctoral Fellowships in Political Theory/Political Philosophy (English version)

Balkan Heritage Field School Projects in 2010 (English version)

Journal Southeastern Europe (English version)

"Култура и идентичност: как те влияят на управлението" (Bulgarian version)

Culture and Identity: How They Influence Governance (English version)

Independent Fellowship Programme in the Social Sciences and the Humanities (English version)

"Красотата ще спаси света" (Bulgarian version)

‘Beauty will save the world’ (English version)

"Изкуства на новите медии – предизвикателство пред съвременното общество" (Bulgarian version)

"Myths of the Other in the Balkans. Representations, social practices and performances" (English version)

"Реконструиране на въображаемата и реалната Византия: Историческо и културно наследство, разделящо и обединяващо Европа" (Bulgarian version)

"“Reconstructing Imaginary and Real Byzantium: Historical and Cultural Legacy that Divide and Integrate Europe" (English version)

"Technology & East-West relations: Transfers, parallel histories, and the European laboratory" (English version)

Five-month Research Fellowship for Postdocs (English version)

Joint Balkan History Project (English version)

"From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

Сборникът "Това е моето минало 1-2 том" (Bulgarian version)

Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities (English version)

Покана за публикации на тема: "Анатомия на маргиналността" (Bulgarian version)

Call for Publications: "The Anatomy of Marginality" (English version)

Семинар_БГ: Брой 3. "Младежки субкултури" (Bulgarian version)

Senior Fellowships of the Jennings Randolph (JR) Program (English version)

Advanced Academic Fellowship Programme of CAS (English version)

Visegrad Scholarship at the Open Society Archives (English version)

Теми и изследвания от годишника на NEC (Bulgarian version)

New Europe College EUROPA Programme Yearbook 2006-2007 (English version)

Research Fellowships 2011 in Social History (English version)

Visiting Fellowships in Human Rights (English version)

"Invisible Frontiers in Post-Ottoman Cities: Edirne-Niṣ" (English version)

Постдокторантски стипендии към Европейския университетски институт (Bulgarian version)

Postdoctoral Fellowships at the European University Institute (English version)

Редакцията на научното списание "История на труда" търси автори на рецензии (Bulgarian version)

Book Reviewers Wanted for the journal LABOR HISTORY (English version)

2011 OHS Annual Conference. Oral History and Regeneration (English version)

G-local Cosmopolitanism: the Social responsibility of the Academic, the Artist, and the Media (English version)

CRASSH's Visiting Fellowships (English version)

Стипендии на Американския институт по археология, Йерусалим (Bulgarian version)

Research Fellowships of the Albright Institute of Archaeological Research (English version)

Call For Papers: The Balkans in the Cold War (English version)

Polonsky Postdoctoral Fellowships (English version)

Residential Fellowship program for the 2011-2012 (English version)

Конференция: "Култура, литература, действителност" (Bulgarian version)

"Какво е авангардното в руския авангард?" (Bulgarian version)

Fellowship Programme for 2010/11 for Young Scholars from Central and Eastern Europe (English version)

Five Postdoctoral Fellowships (English version)

"Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

"A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

"Преплетените времена на настоящето" (Bulgarian version)

Fernand Braudel Senior Fellowships (English version)

Mellon Research Fellowships in Turkey for 2011-2012 (English version)

Edited collection: "Anthropological perspectives in the research of Islam in the Balkans" (English version)

Postdoctoral Fellowships in Political Theory/Philosophy (English version)

Studienkolleg zu Berlin 2011/12 - Call for Applications (English version)

"Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities" (English version)

"Левият национализъм: Българската комунистическа партия по време на Втората световна война и годините след това" (Bulgarian version)

"Nationalism from the Left: the Bulgarian Communist Party during the Second World War and the Early Post-War Years" (English version)

Mobility for experienced researchers in historical humanities (English version)

Програма за научни изследвания на постдокторанти "Хумболт" (Bulgarian version)

Humboldt Postdoctoral Research Fellowship Program (English version)

Student Conference "Reckoning with the Recent Past in Post-Dictatorial Societies" (English version)

Bogliasco Fellowships for Research and Creative visits in Italy (English version)

Call for applications Fine Art, Design and Theory (English version)

Тwo doctoral conferences in European Historical Dictatorship (English version)

The Albert Einstein Fellowship (English version)

Sofja Kovalevskaja Award for promising young researchers (English version)

Call for Publications: "Transmission of Philosophical and Scientific Texts from Classical Antiquity" (English version)

"Ritual and Sincerity: Certitude and the Other" (English version)

Call for Applications: Advanced Academia Fellowships for Bulgarian Scholars (English version)

"Inequality and Diversity in European Rural Areas" (English version)

Residential fellowships for advanced study (English version)

Four qualifying scholarships for graduates (English version)

12 Research Fellowships (FRIAS School of History) (English version)

"Фолк-популизмът и ляво-десният спектър в поствоенна Унгария: уроци от миналото" (Bulgarian version)

The BGHS Short-Term Grants (English version)

"Anthropology Otherwise: Rethinking Approaches to Fieldwork in Different Anthropological Traditions" (English version)

"Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe" (English version)

Visit SAGE Open - an open-access publication (English version)

Покана за проекти в градска среда и публични пространства (Bulgarian version)

2011 Turkish Cultural Foundation Fellowships (English version)

Стипендии CRASSH за академичната 2012-13 (Bulgarian version)

CRASSH Fellowship Competitions 2012-13 (English version)

Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities (English version)

Call for Papers: "Depiction and Construction of the "Other": Islamic Cities in the Eyes of European Travellers" (English version)

"Twenty Years of Macedonian Independence" (English version)

Call for Papers: "Nationalism and the City" (English version)

Покана за публикации: "Балканите: Минало, настояще и бъдеще" (Bulgarian version)

Call for Papers: "The Balkans: Past, Present and Future Prospects" (English version)

Franklin Research Grants (English version)

Свободен достъп до някои от архивите на JSTOR (Bulgarian version)

JSTOR content freely available to the public for reading and downloading (English version)

Free on-line collection of feminist texts from Europe (English version)

"Physical Violence in Late Socialism: (Dis-)Entangling Statehood, Labor, and the Nation" (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

"Стратегически подход към управлението на културата и културните индустрии чрез предприемачество и иновации (Канадски и международен опит)" (Bulgarian version)

Два конкурса по 7-ма Рамкова програма за социалните и хуманитарните науки (Bulgarian version)

Международно изложение "Образование без граници" (Bulgarian version)

Summer Institute on Conducting Archival Research, 21-25 May, 2012 (English version)

New Europe College announces the competition for Fellowships for the academic year 2012-13. (English version)

Short-Term Grants for international doctoral candidates (English version)

По книжарниците: "За конституцията на Европа" (Bulgarian version)

"История на Югоизточна Европа. От ранното средновековие до днес" (Bulgarian version)

"The History of Southeast Europe. From the Early Middle Ages to the Present" (English version)

Postdoctoral and Doctoral Fellowships in Russian and East-european Studies (English version)

Senior and Junior Fellowships CEU - Institute for Advanced Study (English version)

Стипендия за млади учени на "Левърхълм Тръст" (Bulgarian version)

Leverhulme Trust's Early Career Fellowship (English version)

"Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe" (English version)

"Economic, Political and Social Crisis in the EU: Challenges and Opportunities” (English version)

"Как да пишем историята на Народна република България?" (Bulgarian version)

"Need To Know II: Lessons Learned" (English version)

Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

"Виталността на идеализма. Еволюция и инволюция в системите на Хегел и Шелинг" (Bulgarian version)

"Addressing Qualitz of Work in Europe" (English version)

Нов брой на списание “Философски алтернативи”, кн. 1/2012 (Bulgarian version)

"Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe" (English version)

Конкурс за публикации на млади автори в областта на градските изследвания (Bulgarian version)

Evaluation Report on the Centre for Advanced Study (English version)

Центърът за хуманитарни науки обявява конкурс за различни стипендии (Bulgarian version)

Centre for the Humanities announces calls for fellowships (English version)

"Обществената трансформация в България, Европа и Света" (Bulgarian version)

Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities and Humanistic Sciences (English version)

"Социалните мрежи в Югоизточна Европа, XV–XIX век" (Bulgarian version)

"Social Networking in South-Eastern Europe, 15th–19th Centuries" (English version)

Кн. 4/2012 на списание “Философски алтернативи” (Bulgarian version)

2013-14 Pembroke Center Postdoctoral Fellowships (English version)

Public Art in the Balkans from the Roman Empire to Yesterday (English version)

The Imre Kertész Kolleg Jena offers long-term Fellowships (English version)

Deadline: A programme for future European leaders in the fields of science, business, politics, culture and administration (English version)

"Може ли един несъществуващ квартал да бъде място на възпоменание" (Bulgarian version)

“Can a Non-Extant District be a Heritage Place?” (English version)

"Революциите на Балканите: бунтове и въстания в епохата на национализма (1804-1908)" (Bulgarian version)

"Revolutions in the Balkans Revolts and uprisings in the era of nationalism (1804-1908)" (English version)

Call for Applications: Post-doctoral Fernand Braudel-IFER Fellowships (English version)

"Collaboration in Eastern Europe during World War II and the Holocaust" (English version)

Международна научна конференция по социални науки 2013 (Bulgarian version)

International Academic Conference on Social Sciences IACSS 2013 (English version)

Представяне на сборника "Чужденецът и всекидневието" (Bulgarian version)

"Decentering Art of the Former East" (English version)

Associate Research Fellow: Fall of State Socialism (English version)

13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe (English version)

60 Years Diplomatic Relations between Bulgaria and Greece, 1954-2014 (English version)

"Асимилация и циркулация. Универсалистичният модел на знанието през XIX в." (Bulgarian version)

"Assimilation and Circulation. A Universalistic Model of Knowledge in the 19th Century" (English version)

“Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgarian Networked Culture in Global Contexts” (English version)

New Europe College International Fellowships (English version)

"Transferring the Soviet New Man: Eastern and Central European Perspectives" (English version)

Стипендии на френското правителство за учебната 2014/2015 г. (Bulgarian version)

"Social, Cultural, Ethnic, Religious Identities in Communism" (English version)

Call for Papers: "Religious and Sexual Nationalism in Eastern Europe: Theoretical and Empirical Perspectives" (English version)

Call for Papers: "Social, Cultural, Ethnic, Religious Identities in Communism" (English version)

"Living after the Fall(?): Past-Present in Southeastern Europe" (English version)

"Размиване на границите: Експертни полета и пространства на намеса в производството на колективно/хибридно знание" (Bulgarian version)

"Blurring the Boundaries: Fields of Expertise and Spaces of Intervention in Collective/Hybrid Knowledge Production" (English version)

Venezuela is not Ukraine? Reflections on the Emergent Protest Movements in the Post/Socialist World (English version)

New Honorary Fellowship at the Historische Kolleg (English version)

2015 - 2016 EURIAS Fellowship Programme (English version)

"Актуални тенденции в изследванията на комунизма" (Bulgarian version)

"Histories of 1914. Debates and Use of the Origins of World War One in Southeastern Europe" (English version)

"Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

"Първата световна война и Балканите - историческо събитие, опит и памет" (Bulgarian version)

"The First World War and the Balkans – Historic Event, Experience and Memory" (English version)

"Съдебните процеси на Прехода и водещия исторически разказ в пост-комунистическите България, Румъния и Германия" (Bulgarian version)

"Transitional Trials and Master Historical Narratives in Post-Communist Bulgaria, Germany and Romania" (English version)

Call for Papers: 22nd International Conference of Europeanists (English version)

"(Dis)Satisfaction with Democracy and Citizens’ Involvement in Post-Communist Europe" (English version)

Международен филологически форум за студенти и докторанти (Bulgarian version)

"Epistemologies of In-Betweenness: East Central Europe and the World History of Social Science, 1890-1945" (English version)

New Europe College International Fellowships (English version)

"Европа на кръстопът или критика на утвърждаването" (Bulgarian version)

"Места на памет за социализма и комунизма в Европа (Bulgarian version)

"Sites of Memory of Socialism and Communism in Europe" (English version)

International Conference "Town and Country in the Byzantine World: Social and Economic Perspectives" (English version)

Комисията "Фулбрайт" обяви новия конкурс за стипендии (Bulgarian version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

Assembling the Post-Liberal Order in Central and Eastern Europe (1929-1956) (English version)

Международен форум "Възвишено и das Unheimliche" (Bulgarian version)

Two-Year Postdoctoral Teaching Fellowship in Slavic Program (English version)

“Financial development and economic growth in South -East Europe – a historical and comparative perspective” (English version)

Call for Papers: "War and Peace in Political Thought" (English version)

Forum "Cultures of History" (English version)

"Между фолклора и социалната антропология? Българската етнография като част от европейската" (Bulgarian version)

"Дигитално творчество по време на криза: България в глобалния котекст (Bulgarian version)

Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgaria in the Global Context (English version)

Support for Short Term Scientific Missions (English version)

"Democratization and nationalism in Europe, 1870-1920" (English version)

Program for visiting scholars at the Institute for East and Southeast European Studies in Regensburg (2016) (English version)

Европейска нощ на учените 2015 (Bulgarian version)

"Regions of Memory II: Memory Regions as Discourse and Imagination" (English version)

Doctoral Programme of the European University Institute (English version)

"Въведение в съвременното изкуство" (Bulgarian version)

1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

"Може ли науката да вреди?" (Bulgarian version)

Postdoctoral Fellowships in Russian and East European Studies (English version)

Confessional Dynamics in Islamic Legal Thought and Practice in the Ottoman Empire, 15th-18th centuries (English version)

"Alternative Religiosities in the Communist East-Central Europe" (English version)

Пролетните лекции в Американския изследователски център (Bulgarian version)

Йорг Шулте върху Набоков (Bulgarian version)

"Нашите герои. Идеология, идентичност и социалистическо изкуство в Нова Европа" (Bulgarian version)

"Полската историческа памет в контекста на дейността на Института за национална памет" (Bulgarian version)

Публични лекции на проф. Линда Гордън и проф. Соня Комб (Bulgarian version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

Среща с полския писател Януш Рудницки (Bulgarian version)

Academic Posts at the European University Institute (English version)

Национална докторантска конференция по социология (Bulgarian version)

Покана за участие: "Cultural Literacy in Europe" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Cultural Literacy in Europe" (English version)

Покана за участи: "Отвъд кризата: нови посоки в изследванията на бежанците" (Bulgarian version)

Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

"Как живеем заедно: общности, институции, мрежи" (Bulgarian version)

Международна конференция "Културното наследство в миграция" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

L.I.S.A. Scientific Portal features the research of Professor Simeon Evstatiev on Salafism (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

"Личните и емоционални измерения на националната принадлежност в Европейската история (XIX в. до 1939)" (Bulgarian version)

"The personal and emotional dimension of nationhood in European history (19th century to WWII)" (English version)

Нова книга: "Театърът в България. 1989-2015" (Bulgarian version)

Лекция: "Lateness: eвропейската перспектива през понятието на Адорно" (Bulgarian version)

"Мястото и субекта в илюстрованите разкази за Истанбул от края на XVI в." (Bulgarian version)

Международна Хумболтова конференция "Нов реализъм" (Bulgarian version)

Лекция: "Трансформациите в православното християнство в перспективата на longue-durée: социологически анализ" (Bulgarian version)

Стипендии за докторанти и магистри по сравнителна история към Централно-европейския университет (Bulgarian version)

Call for Applications: PhD and MA Scholarships in Comparative History (CEU, Budapest) (English version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

Магистърска степен по социология в Унгария (Bulgarian version)

"От отпадък към ресурс: антропология на рециклирането на градския боклук" (Bulgarian version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)

"Николай Генчев (1931-2000) - между либерализма и национализма, между дисидентството и властта, между науката и псевдонауката" (Bulgarian version)

Стипендиантска програма: "Демокрацията и върховенството на закона в Европа" (Bulgarian version)

Подготовка за докторантура в Leibniz ScienceCampus в Регенсбург (Bulgarian version)

Стипендии за български докторанти, учени и творци през 2020-2021 (Bulgarian version)

Кръгла маса: "Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе" (Bulgarian version)

"Красотата, която споделяме" (Bulgarian version)

Покана за участие: "Археологията и политическото" (Bulgarian version)

Стипендии за визуални артисти и писатели на Институт за академични изследвания, CEU (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Множеството капитализми на средиземноморието (XVIII-XX в.)" (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Околна среда, територия, мобилност" (Bulgarian version)

Конференция: " "Медиите в България: 30 години по-късно"" (Bulgarian version)

18-та годишна историческа и археологическа конференция: От Древността до модерните времена (Bulgarian version)

18th Annual International Conference on History & Archaeology: From Ancient to Modern (English version)

Покана: "В сянката на империите. Имперски наследства и митологии в Източна Европа" (Bulgarian version)

Call for Applications: Shadows of Empires. Imperial Legacies and Mythologies in East Central Europe (English version)

(English version)

Стипендии за подкрепа на изследователски пътувания на учени от Югоизточна Европа (Bulgarian version)

Стипендии на Нов Европейски Колеж (NEC), Букурещ за 2021/2022 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: 2021/ 2022 NEC Fellowships (English version)

Краткосрочни стипендии на Института за политически науки, Полша (Bulgarian version)

Покана за статия: "Към една нова типология на парамилитаризма: балкански и глобални перспективи" (Bulgarian version)

Фондация Getty и ЦАИ канят участници за пролетната археологическа школа през 2022 г. (Bulgarian version)

Изследователски стипендии на Института "Лайбниц" в Регенсбург (Bulgarian version)

Покана за участие: Неформални практики в Югоизточна Европа – примери и анализи (Bulgarian version)

Call for Papers: Informal practices in Southeast Europe – Examples and Analyses (English version)

Събития

Метафизиката на Левинас: Правото на Другия (Bulgarian version)

Levinas' Metaphysics: Right of the Other (English version)

Call for Papers: Historocal Workshop (English version)

"Идентичности: национални, регионални и лични" (Bulgarian version)

"Identities: National, Regional and Personal" (English version)

"От имиграционна политика към миграционно управление" (Bulgarian version)

"From Immigration Politics to Migration Management" (English version)

Европейската научна фондация финансира международна конференция (Bulgarian version)

Call for Proposals - ESF Research Conferences 2008 (English version)

"Life in Motion: Shifting Spaces, Transcending Times, Crossing Borders" (English version)

"Global Labor History and the Question of Freedom and Unfreedom" (English version)

"The 'New' 'Liberal' Europe?: Speculations, Fears, Visions" (English version)

Call for Papers: "Nation, Community, and the State" (English version)

Call for Applications: "History and Memory in Europe" 2007/2008 (English version)

"Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage" (English version)

"The Commemoration of the Great War in East-Central Europe 1918-1939" (English version)

Andrew W. Mellon East-Central European Research Visiting Fellowships (English version)

Покана за участие в семинар посветен на комунизма (Bulgarian version)

Appel a Contributions (Call for Papers) (English version)

"Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа 1850-1950 г." (Bulgarian version)

"Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950" (English version)

Интердисциплинарни летни институти 2007-2008 (Bulgarian version)

SIAS Summer Institutes 2007-2008 (English version)

Стипендиантска програма в областта на медийните изследвания, 2007-2008 г. (Bulgarian version)

Visiting Fellows Program in Media Studies (English version)

"Perspectives of the Muslim Communities in Former Yugoslavia and the Marginalization of the Muslim Heritage" (English version)

Покана за участие: "Политики на изключване и завръщане: Формирането на диаспорa като феномен" (Bulgarian version)

Call for Papers - EUROFOR Conference in Budapest 04/07 (English version)

Изтича срока за подаване на участие в "Социология на риска и несигурността" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Sociology of Risk and Uncertainty" (English version)

Ново научно списание "Социология на културата" кани автори (Bulgarian version)

New Journal ‘Cultural Sociology’, Call for Papers (English version)

Deadline for Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Дисциплини и граници: Хуманитарните науки в интердисциплинарни времена" (Bulgarian version)

"Disciplines and Borders: Humanities research in an age of interdisciplinarity" (English version)

Краен срок за "Устната история - изкуството на диалога" (Bulgarian version)

Deadline: "Oral History - The Art of Dialogue" (English version)

“Revolution of the Proletariat vs. Revolution of the Technocracy: 'HTP' as a Surrogate for the Economic Reforms in the period 1970-1989” (English version)

"Режими на историчност и дискурси на модерността, 1900-1945, Централна, Източна, Югоизточна и Скандинавска Европа" (Bulgarian version)

"Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe" (English version)

The Max Planck Postdoctoral Fellowships: Call for Applications (English version)

Lecture by Dr. Michael Steinmann Martin Heidegger's Philosophy (English version)

"Градски артефакти: Видове, практики, циркулации" (Bulgarian version)

"Urban Artefacts: Types, Practices, Circulations" (English version)

Applications for funded visits of up to three months (English version)

"Muslim Diasporas: Religious and National Identity, Gender, Cultural Resistance" (English version)

Летен курс "Култура и познавателна способност" (Bulgarian version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

Стипендии за изготвяне на учебни курсове (Bulgarian version)

Curriculum Research Fellowships (English version)

Deadline: "The Idea of Solidarity in Philosophical and Social Contexts" (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships in Turkey (English version)

Call for Papers: International Conference "Justice": Deadline (English version)

Краен срок на покана за участие "Наследството на Чикагската школа" (Bulgarian version)

Deadline for Call for Papers: The Legacy of the Chicago School (English version)

Семинар: "Съвременната философия" (Bulgarian version)

New Philosophy Seminar at Sofia University (English version)

Deadline: Call for Papers - SLOVO, Volume 19.2 (Autumn 2007) (English version)

ESF Exploratory Workshops - 2007 Call for Proposals: Deadline (English version)

Deadline: "Divorce, Women and Families in the Balkans (XVIIIth-XXth centuries)" (English version)

The Media Revival of Patriotism. You Are Not Alone Campaign: Pros and Cons (English version)

Deadline: Labouring Feminism and Feminist Working-Class History in Europe and Beyond (English version)

Deadline: European Doctoral School of Demography (EDSD) (English version)

Международен семинар "Политическа култура и културни политики в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950" (Bulgarian version)

International Workshop "Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950". 5-7 July 2007 (English version)

Human Capital and Economic Growth in Bulgaria, 1949-2005 (English version)

Public Lecture and Workshop by Prof. Marta Petrusewicz (English version)

From a Regional Historical Event to a Place of National Memory: Batak and Constructions of History in Bulgaria (English version)

Public Lectures by Prof. Stelios Virvidakis (English version)

CLS Seminar: The Future through the Culture of the Past: Bulgarian Economic and Social History (English version)

CfA Deadline: Summer School 'Democracy in Europe', Wierzba/Poland, 16-22.9.2007 (English version)

CFP Deadline:'Experiments, Reason and Revelation: the Moral Value of Studying Nature in Early Modernity' (English version)

CFP Deadline:'Globalization and its Impacts and Localities'. September 05-07, 2007 (English version)

CFP Deadline for the "Funding, Equity and Efficiency" the Conference on Higher Education (English version)

Deadline for application: CAS 2007 - 2008 Fellowship Programme (English version)

CfPDeadline: Women and Gnder in Socialist Eastern Europe (English version)

Deadline of CfP: 'Central-Eastern European Nomenklatura' (English version)

Upcoming Deadline for CRC's Fall 2007 Sessions (English version)

Deadline: Researcher Exchange Programme of the British Council (English version)

Deadline: CFP "The Author in Translation" (English version)

Lecture on "After the End of the Television", 18h (English version)

Lecture "Public Images of the Civil Servants in Bulgaria, End of the 19th – Early 20th Century", 5. 30 p.m. (English version)

Deadline: Fellowships in the field of international relations/ European integration. ELIAMEP (Greece) (English version)

Deadline of CFP: "Nationalism, East and West:Civic and Ethnic Conceptions of Nationhood" (English version)

Central European University, Budapest announces a search for Lecturer (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

Deadline: "The concept of self-understanding in the context of globalisation" (English version)

Deadline: "Overcoming the Iron Curtain: Visions ..." (English version)

Deadline: PhD Fellowships "Gender as a category of Knowledge" (English version)

13th Early Fall Scholl in Semiotics "SocioSemiotics" (English version)

Deadline for Call for Papers: "Distinktion" (English version)

"Пространство, време и реалност" (Bulgarian version)

CfP Deadline: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

Deadline: Lorenz-Krüger-Postdoc-Stipendium (English version)

"Anti-Americanism: From Bad Table Manners to Terrorism" (English version)

Deadline: Call for Papers, SLOVO Volume 20.1 (Spring 2008) (English version)

Deadline: "Justifying War: Popaganda, Politics and War in the Modern Age" (English version)

Call for Papers Deadline: "Evil, Law and the State" (English version)

Call for Publications Deadline: Valahian Journal of Historical Studies (English version)

History Club Meeting: "Objectivism in Bulgarian Historiography.." (English version)

Call for Papers Deadline: Self-Representation and Public Culture of the Balkan Urban Classes (English version)

Deadline: Postdoctoral research grant in History of Science (English version)

Краен срок за публикации: "Чувства, пространство и общество" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Emotion, Space and Society" (English version)

CAS Discussion Series: "Natural Sciences and Social Worlds" (English version)

CfP Deadline: Seventeenth Round Tabel "Memory and Forgetfulness" (English version)

Call for Papers Deadline: "Contested Constitutionalisation: Towards a Theory of Democratic Constitutionalism" (English version)

"Национални конфликти, граници и асиметрична интеграция: Случаят с Хабсбургския митнически съюз" (Bulgarian version)

Deadline: Max Planck Institute Cologne Potsdoctoral Fellowships (English version)

Deadline: Centre for Social Studies Scholarships Applications (English version)

Краен срок: Две докторантски позиции в областта на икономическа методология и история (Bulgarian version)

Deadline: Two PhD-positions at the University of Amsterdam (English version)

"The Silence about Communism in Central and Southeastern Europe" (English version)

Deadline: 10 Postdoctoral Fellowships for Academic Year 2008/2009 (English version)

38rth World Congress of the International Institute of Sociology (English version)

Deadline: "Sociology and Law. The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917)" (English version)

Deadline: Junior and Senior Residential Fellowships of Koc University (English version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

Call for Papers Deadline: "The Idea of Education" (English version)

Краен срок: Магистърски и докторски стипендии по философия и история и философия на науката (Bulgarian version)

Deadline: Postgraduate Studentships in Philosophy and History & Philosophy of Science (English version)

Краен срок: Покана за участие в "Гледни точки от периферията" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline "Perspectives from the Periphery" (English version)

European University Institute invites applications for its PhD Programme (English version)

Deadline: Summer School in Methods and Techniques in Political Sciences (English version)

Deadline: Summer Institute on Conducting Archival Research (SICAR) (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

Deadline: Call for Papers (English version)

Training Programme Deadline: Early Independence For Post-Docs (English version)

Job Offer Deadline, junior scholar, Max Planck (English version)

Date limite: Bourses de recherche pour jeunes chercheurs (English version)

Deadline: Fellowships in the Study of Culture (English version)

Fellowships Deadline in European and International Tax Law (English version)

Deadline: "East-Central Europe in the Cold War 1945-1989" (English version)

Deadline: "Performing Biographies: Memory and the Art of Interpretation" (English version)

Deadline: PhD Bursaries in EU Politics & Contemporary History (English version)

Deadline: "System changes of South East European societies:..." (English version)

Deadline: Paul Celan Fellowships for Translators 2008 / 2009 (English version)

Deadline: "Cultural, Political and Religious Ideologies and the Appraisal of New Media" (English version)

Краен срок: "Миграцията от и към Югоизточна Европа: Културно взаимодействие..." (Bulgarian version)

Deadline: "Migration to, from, and in Southeastern Europe: ..." (English version)

Deadline: "The 1989 Revolutions in Central and Eastern Europe: Twenty Years On" (English version)

Deadline: European Science Foundation supports Exploratory Workshops (English version)

Call for Papers Deadline: PHILOSOPHY AS LITERATURE (English version)

Deadline: Robert Bosch Fellowships (English version)

Deadline: Aleksanteri Institute Visiting Scholar Programme for Post-Docs (English version)

Участие в сборник: "Съпротивата в Югоизточна Европа по време на Втората световна война" (Bulgarian version)

Call for Papers: RESISTANCE IN SOUTH-EASTERN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR (English version)

Краен срок: Лятно училище по антропология на Балканите (Bulgarian version)

Deadline: 3rd Konitsa Summer School in Anthropology (English version)

Call for papers Deadline: Social and Spiritual Aspects of Material Culture (English version)

CfAppl Deadline: "New forms of human rights and civic engagement in the 21st century" (English version)

Deadline: "Changing Dynamics of the Danubian Region..." (English version)

"New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe" (English version)

Deadline: "Economic and Social Inequalities in Historical Perspective" (English version)

Deadline: Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 (English version)

Deadline: "The Making of the Humanities" (English version)

"Children in Wartime: Ancient Athens and Modern Europe." (English version)

Две публични лекции на белгийския критик и куратор Дитер Лезаж (Bulgarian version)

"The Unbearable Charm of Frailty: Philosophizing in/on Eastern Europe" (English version)

Deadline: 2008-2009 EUROPA FELLOWSHIPS PROGRAM (English version)

Deadline: HUMANICUS Call for Papers and Reviewers (English version)

Краен срок: Докторантско училище "Образ и време" (Bulgarian version)

Deadline: Graduate School Image and Time - Announcement of 12Scholarships (English version)

Deadline: “Social Integration and Cohesion in Post-Communist Europe” (English version)

Fellowships Deadline: "Cultural Orientations and Institutional Order in Southe astern Europe" (English version)

Research mobility scheme Deadline: CEU-HESP Comparative History Project (English version)

Краен срок на покана за публикация: "Популярната култура и социализмът(ите)" (Bulgarian version)

Call for Publication Deadline: "Popular Culture and Socialism(s)" (English version)

Deadline: "Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives" (English version)

Deadline: "European towns between Western democracies and totalitarian systems" (English version)

"Calendric Public Rituals as an Expression of Identity: Central Europe and the Balkans after 1985" (English version)

"Critical studies of the new social inequalities" (English version)

Conference "Markets as Networks" (English version)

Presentation of the book "Studying Peoples in the People’s Democracies II" (English version)

Deadline: Totalitarian Laughter: Cultures of the Comic under Socialism (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

Deadline: "Europe Before and After 1989" (English version)

"Дипломати и мечтатели. Фамилията Станчови в българската история" (Bulgarian version)

"Diplomats and Dreamers. The Stancioff Family in Bulgarian History" (English version)

Deadline: Religions and Values in Central and Eastern Europe (English version)

Deadline: "Action Theory in Philosophy and the Social Sciences" (English version)

Deadline: NEC Fellowships for 2009-10 academic year (English version)

Краен срок: "Религия, секуларизация и нация" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Religion, Secularism and Nationhood" (English version)

Deadline: Scientific co-operation between research groups in Switzerland and Eastern Europe (English version)

Deadline: Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe (English version)

Краен срок: Изследователски стипендии на Хуманитарния център към Университета в Питсбърг (Bulgarian version)

Deadline: University of Pittsburgh invites applications for a residential Fellow (English version)

Deadline: "The Ghosts of the Past: everyday life 20 years after the Fall of Communism" (English version)

"Ролята на висшето образование във формирането на новите елити в съвременна България" (Bulgarian version)

« Le rôle des institutions d’enseignement supérieur dans la formation de nouvelles élites en Bulgarie aujourd’hui » (English version)

Call for Papers Deadline: Cold War Interactions Reconsidered (English version)

(English version)

"Punishment and Revolutionary Expedience: Bulgarian Criminal Law, 1944-1956" (English version)

Deadline: "The Politics of Inequality and Difference: Critical Approaches in Anthropology and Sociology" (English version)

De bourses destiné à de jeunes chercheurs bulgares (English version)

Deadline: "1989 – Images of Change" (English version)

"Political Mythology and History" (English version)

Deadline: "Post-Communism and the New European Identity" (English version)

Deadline: "William Gladstone, Victorioanism, and Nationalism in Historical and Literary Perspective" (English version)

Fellowship Deadline on the Political Economy of South East Europe (English version)

Deadeline: The Branding of Post-Communist Nations (Edited Volume) (English version)

"Регионално/градско развитие и култура" (Bulgarian version)

Deadline: "Regime Change and Transitions across the Danubian Region: 1989 – 2009" (English version)

Deadline: "Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

"Beyond Hatred, Beyond Nostalgia" (English version)

"Borders: a User Manual" (English version)

"Memory Politics: Education, memorials and mass media" (English version)

Deadline: Postdoc Position at the Swiss Forum for Migration and Population Studies (English version)

Напомняне за австрийските стипендии: Краен срок (Bulgarian version)

Deadline: Advanced Academia Programme (English version)

Deadline: "Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning" (English version)

Deadline: "European Historical Dictatorship and Transformation Research" (English version)

Deadline: "Tito: Perceptions and Interpretations" (English version)

Deadline: Group of Eight (Go8) European Fellowships 2010 (English version)

Radcliffe Institute Fellowship Program (English version)

Deadline: Post-Doctoral Research Fellowships 2010 - 2011 (English version)

Deadline for the XVIth European Forum of Young Legal Historians (English version)

Лекции и семинарни дискусии: философия на религиите (Bulgarian version)

"The History of Families and Households: Comparative European Dimensions" (English version)

Премиера на книгата "Империята на задграничните фирми" (Bulgarian version)

Краен срок: Краткосрочни изследователски стипендии "Андрю Мелън" (Bulgarian version)

Deadline: "Andrew Mellon" Research Fellowships 2010-2011 (English version)

Без следа? Лагерът "Белене" 1949 - 1959 и след това... (Bulgarian version)

Deadline: "Beyond Methodological Nationalism: ..." (English version)

Public promotion of Todor Zhivkov's Biography (English version)

Краен срок "Биография и идентичност: Дилеми и възможности" (Bulgarian version)

Deadline: "Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities" (English version)

The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective (English version)

"История на Народна република България. Режимът и обществото" (Bulgarian version)

Deadline: 6th CEU Conference in Social Sciences (English version)

International Doctoral Program in Social Sciences 2010 (English version)

Deadline: "Monetary Policy during Economic Crises: a Comparative and Historical Perspective" (English version)

Deadline: Visiting Fellowship on the Political Economy of South East Europe (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Deadline: Scholarships for Balkan students at the Postgraduate Programme in South-East European Studies (English version)

Deadline: 5th Doctoral Conference in Thessaloniki (English version)

Call for papers: "Politics of memory in postcommunist Europe" (English version)

Краен срок: Лятно училище "Религията в публичния живот" (Bulgarian version)

Deadline: Summer School "Religion in Public Life" (English version)

Deadline: Post-doctoral Fellowships in Political Theory/Political Philosophy (English version)

"Култура и идентичност: как те влияят на управлението" (Bulgarian version)

"Culture and Identity: How They Influence Governance" (English version)

Independent Fellowship Programme in the Social Sciences and the Humanities (English version)

Краен срок: "Красотата ще спаси света" (Bulgarian version)

Deadline ‘Beauty will save the world’ (English version)

"Изкуства на новите медии – предизвикателство пред съвременното общество" (Bulgarian version)

Deadline: "Myths of the Other in the Balkans. Representations, social practices and performances" (English version)

Краен срок: "Реконструиране на въображаемата и реалната Византия: Историческо и културно наследство, разделящо и обединяващо Европа" (Bulgarian version)

Deadline: "Reconstructing Imaginary and Real Byzantium: Historical and Cultural Legacy that Divide and Integrate Europe" (English version)

"Technology & East-West relations: Transfers, parallel histories, and the European laboratory" (English version)

Deadline: Five-month Research Fellowship for Postdocs (English version)

Deadline: "From Totalitarianism towards Democracy in Central Eastern Europe" (English version)

Сборникът "Това е моето минало 1-2 том" (Bulgarian version)

Deadline: Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities (English version)

Покана за публикации на тема: "Анатомия на маргиналността" (Bulgarian version)

Deadline: Call for Publications "The Anatomy of Marginality" (English version)

Deadline: Senior Fellowships of the Jennings Randolph (JR) Program (English version)

Deadline: Advanced Academic Fellowship Programme of CAS (English version)

Deadline: Visegrad Scholarship at the Open Society Archives (English version)

Deadline: Research Fellowships 2011 in Social History (English version)

Deadline: Visiting Fellowships in Human Rights (English version)

"Invisible Frontiers in Post-Ottoman Cities: Edirne-Niṣ" (English version)

Краен срок: Постдокторантски стипендии към Европейския университетски институт (Bulgarian version)

Deadline: Postdoctoral Fellowships at the European University Institute (English version)

Краен срок: Редакцията на научното списание "История на труда" търси автори на рецензии (Bulgarian version)

Deadline: Book Reviewers Wanted for the journal LABOR HISTORY (English version)

Deadline: 2011 OHS Annual Conference. Oral History and Regeneration (English version)

G-local Cosmopolitanism: the Social responsibility of the Academic, the Artist, and the Media (English version)

Deadline: CRASSH's Visiting Fellowships (English version)

Краен срок: Стипендии на Американския институт по археология (Bulgarian version)

Research Fellowships of the Albright Institute of Archaeological Research (English version)

Call For Papers Deadline: The Balkans in the Cold War (English version)

Deadline: Polonsky Postdoctoral Fellowships (English version)

Deadline: Residential Fellowship program for the 2011-2012 (English version)

Конференция: "Култура, литература, действителност" (Bulgarian version)

"Какво е авангардното в руския авангард?" (Bulgarian version)

Deadline: Fellowship Programme for 2010/11 for Young Scholars from Central and Eastern Europe (English version)

Deadline: Five Postdoctoral Fellowships (English version)

Deadline: "Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison" (English version)

Deadline: "A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

"Преплетените времена на настоящето" (Bulgarian version)

Deadline: Fernand Braudel Senior Fellowships (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships in Turkey for 2011-2012 (English version)

Deadline: "Anthropological perspectives in the research of Islam in the Balkans" (English version)

Deadline: Postdoctoral Fellowships in Political Theory/Philosophy (English version)

Studienkolleg zu Berlin 2011/12 - Call for Applications Deadline (English version)

Deadline: "Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities" (English version)

Deadline: Mobility for experienced researchers in historical humanities (English version)

Student Conference Deadline: "Reckoning with the Recent Past in Post-Dictatorial Societies" (English version)

Deadline: Bogliasco Fellowships for Research and Creative visits in Italy (English version)

Call for applications Deadline: Fine Art, Design and Theory (English version)

Тwo doctoral conferences in European Historical Dictatorship (English version)

Deadline: Sofja Kovalevskaja Award for promising young researchers (English version)

"Ritual and Sincerity: Certitude and the Other" (English version)

Call for Applications Deadline: Advanced Academia Fellowships for Bulgarian Scholars (English version)

Deadline: "Inequality and Diversity in European Rural Areas" (English version)

Deadline: Residential fellowships for advanced study (English version)

Deadline: Four qualifying scholarships for graduates (English version)

Deadline: 12 Research Fellowships (FRIAS School of History) (English version)

"Фолк-популизмът и ляво-десният спектър в поствоенна Унгария: уроци от миналото" (Bulgarian version)

Deadline: The BGHS Short-Term Grants (English version)

Deadline: "Anthropology Otherwise: Rethinking Approaches to Fieldwork in Different Anthropological Traditions" (English version)

Deadline: "Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe" (English version)

Краен срок: Покана за проекти в градска среда и публични пространства (Bulgarian version)

Deadline: 2011 Turkish Cultural Foundation Fellowships (English version)

Краен срок: Стипендии CRASSH за академичната 2012-13 (Bulgarian version)

Deadline: CRASSH Fellowship Competitions 2012-13 (English version)

Deadline: Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities (English version)

Call for Papers Deadline: "Depiction and Construction of the "Other": Islamic Cities in the Eyes of European Travellers" (English version)

Deadline: "Twenty Years of Macedonian Independence" (English version)

Call for Papers Deadline: "Nationalism and the City" (English version)

Краен срок: "Балканите: Минало, настояще и бъдеще" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "The Balkans: Past, Present and Future Prospects" (English version)

Deadline: Franklin Research Grants (English version)

Deadline: "Physical Violence in Late Socialism: (Dis-)Entangling Statehood, Labor, and the Nation" (English version)

"Миграция и идентичност: Исторически, културни и лингвистични измерения на мобилността на Балканите" (Bulgarian version)

"Стратегически подход към управлението на културата и културните индустрии чрез предприемачество и иновации (Канадски и международен опит)" (Bulgarian version)

Два конкурса по 7-ма Рамкова програма за социалните и хуманитарните науки (Bulgarian version)

Международно изложение "Образование без граници" (Bulgarian version)

Deadline: New Europe College announces the competition for Fellowships for the academic year 2012-13. (English version)

Deadline: Short-Term Grants for international doctoral candidates (English version)

Deadline: Postdoctoral and Doctoral Fellowships in Russian and East-european Studies (English version)

Deadline: Senior and Junior Fellowships CEU - Institute for Advanced Study (English version)

Краен срок: Стипендия за млади учени на "Левърхълм Тръст" (Bulgarian version)

Deadline: Leverhulme Trust's Early Career Fellowship (English version)

Deadline: "Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe" (English version)

Deadline: "Economic, Political and Social Crisis in the EU: Challenges and Opportunities” (English version)

"Как да пишем историята на Народна република България?" (Bulgarian version)

Deadline: "Need To Know II: Lessons Learned" (English version)

Deadline: Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

"Виталността на идеализма. Еволюция и инволюция в системите на Хегел и Шелинг" (Bulgarian version)

Deadline: "Addressing Quality of Work in Europe" (English version)

Deadline: "Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe" (English version)

Краен срок: Конкурс за публикации на млади автори в областта на градските изследвания (Bulgarian version)

Краен срок: "Обществената трансформация в България, Европа и Света" (Bulgarian version)

Deadline: Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities and Humanistic Sciences (English version)

"Социалните мрежи в Югоизточна Европа, XV–XIX век" (Bulgarian version)

"Social Networking in South-Eastern Europe, 15th–19th Centuries" (English version)

Deadline: 2013-14 Pembroke Center Postdoctoral Fellowships (English version)

Deadline: Public Art in the Balkans from the Roman Empire to Yesterday (English version)

(English version)

A programme for future European leaders in the fields of science, business, politics, culture and administration (English version)

"Може ли един несъществуващ квартал да бъде място на възпоменание" (Bulgarian version)

“Can a Non-Extant District be a Heritage Place?” (English version)

Краен срок: "Революциите на Балканите: бунтове и въстания в епохата на национализма (1804-1908)" (Bulgarian version)

Deadline: "Revolutions in the Balkans Revolts and uprisings in the era of nationalism (1804-1908)" (English version)

Call for Applications Deadline: Post-doctoral Fernand Braudel-IFER Fellowships (English version)

Deadline: "Collaboration in Eastern Europe during World War II and the Holocaust" (English version)

Краен срок: Международна научна конференция по социални науки 2013 (Bulgarian version)

Deadline: International Academic Conference on Social Sciences IACSS 2013 (English version)

Представяне на сборника "Чужденецът и всекидневието" (Bulgarian version)

Deadline: "Decentering Art of the Former East" (English version)

Deadline: Associate Research Fellow - Fall of State Socialism (English version)

Deadline: 13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe (English version)

60 Years Diplomatic Relations between Bulgaria and Greece, 1954-2014 (English version)

"Асимилация и циркулация. Универсалистичният модел на знанието през XIX в." (Bulgarian version)

"Assimilation and Circulation. A Universalistic Model of Knowledge in the 19th Century" (English version)

"Дигиталното творчество във времена на кризи: българската интернет култура в глобален контекст" (Bulgarian version)

“Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgarian Networked Culture in Global Contexts” (English version)

Deadline: New Europe College International Fellowships (English version)

"Transferring the Soviet New Man: Eastern and Central European Perspectives" (English version)

Стипендии на френското правителство за учебната 2014/2015 г. (Bulgarian version)

Deadline: "Social, Cultural, Ethnic, Religious Identities in Communism" (English version)

Call for Papers: "Religious and Sexual Nationalism in Eastern Europe: Theoretical and Empirical Perspectives" (English version)

Deadline: "Social, Cultural, Ethnic, Religious Identities in Communism" (English version)

"Living after the Fall(?): Past-Present in Southeastern Europe" (English version)

"Размиване на границите: Експертни полета и пространства на намеса в производството на колективно/хибридно знание" (Bulgarian version)

Deadline: "Blurring the Boundaries: Fields of Expertise and Spaces of Intervention in Collective/Hybrid Knowledge Production" (English version)

Venezuela is not Ukraine? Reflections on the Emergent Protest Movements in the Post/Socialist World (English version)

New Honorary Fellowship at the Historische Kolleg (English version)

Deadline: 2015 - 2016 EURIAS Fellowship Programme (English version)

"Актуални тенденции в изследванията на комунизма" (Bulgarian version)

"Histories of 1914. Debates and Use of the Origins of World War One in Southeastern Europe" (English version)

Deadline: "Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

"Първата световна война и Балканите - историческо събитие, опит и памет" (Bulgarian version)

"The First World War and the Balkans – Historic Event, Experience and Memory" (English version)

"Съдебните процеси на Прехода и водещия исторически разказ в пост-комунистическите България, Румъния и Германия" (Bulgarian version)

"Transitional Trials and Master Historical Narratives in Post-Communist Bulgaria, Germany and Romania" (English version)

Call for Papers Deadline: 22nd International Conference of Europeanists (English version)

Deadline: "(Dis)Satisfaction with Democracy and Citizens’ Involvement in Post-Communist Europe" (English version)

Deadline: "Epistemologies of In-Betweenness: East Central Europe and the World History of Social Science, 1890-1945" (English version)

Deadline: New Europe College International Fellowships (English version)

"Европа на кръстопът или критика на утвърждаването" (Bulgarian version)

"Места на памет за социализма и комунизма в Европа (Bulgarian version)

Deadline: "Sites of Memory of Socialism and Communism in Europe" (English version)

International Conference "Town and Country in the Byzantine World: Social and Economic Perspectives" (English version)

Комисията "Фулбрайт" обяви новия конкурс за стипендии (Bulgarian version)

3 Visiting Fellowships. The Institute for European Global Studies, University of Basel (English version)

Deadline: Assembling the Post-Liberal Order in Central and Eastern Europe (1929-1956) (English version)

Международен форум "Възвишено и das Unheimliche" (Bulgarian version)

Deadline: Two-Year Postdoctoral Teaching Fellowship in Slavic Program (English version)

“Financial development and economic growth in South -East Europe – a historical and comparative perspective” (English version)

Call for Papers: "War and Peace in Political Thought" (English version)

"Между фолклора и социалната антропология? Българската етнография като част от европейската" (Bulgarian version)

Support for Short Term Scientific Missions (English version)

Deadline: "Democratization and nationalism in Europe, 1870-1920" (English version)

Program for visiting scholars at the Institute for East and Southeast European Studies in Regensburg (2016) (English version)

Европейска нощ на учените 2015 (Bulgarian version)

"Regions of Memory II: Memory Regions as Discourse and Imagination" (English version)

Doctoral Programme of the European University Institute (English version)

"Представяне на събитията от проекта "Are" и чешко съвременно изкуство" (Bulgarian version)

Deadline: 1956, Resistance and Cultural Opposition in East Central Europe (English version)

"Може ли науката да вреди?" (Bulgarian version)

Postdoctoral Fellowships in Russian and East European Studies (English version)

"Alternative Religiosities in the Communist East-Central Europe" (English version)

"Статистиката в археологията: модел за една релативна хронология" (Bulgarian version)

Йорг Шулте върху Набоков (Bulgarian version)

"Нашите герои. Идеология, идентичност и социалистическо изкуство в Нова Европа" (Bulgarian version)

"Полската историческа памет в контекста на дейността на Института за национална памет" (Bulgarian version)

"Жените в академията" (Bulgarian version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

Среща с полския писател Януш Рудницки (Bulgarian version)

Academic Posts at the European University Institute (English version)

Национална докторантска конференция по социология (Bulgarian version)

Call for Papers: "Cultural Literacy in Europe" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Cultural Literacy in Europe" (English version)

Покана за участи: "Отвъд кризата: нови посоки в изследванията на бежанците" (Bulgarian version)

Краен срок: Стипендиантска програма на ЦАИ и NEC Букурещ "TEACHING EUROPE" (Bulgarian version)

"Как живеем заедно: общности, институции, мрежи" (Bulgarian version)

Международна конференция "Културното наследство в миграция" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

"Личните и емоционални измерения на националната принадлежност в Европейската история (XIX в. до 1939)" (Bulgarian version)

"The personal and emotional dimension of nationhood in European history (19th century to WWII)" (English version)

Нова книга: "Театърът в България. 1989-2015" (Bulgarian version)

Лекция: "Lateness: eвропейската перспектива през понятието на Адорно" (Bulgarian version)

"Мястото и субекта в илюстрованите ракази за Истанбул от края на XVI в." (Bulgarian version)

Международна Хумболтова конференция "Нов реализъм" (Bulgarian version)

Лекция: "Трансформациите в православното християнство в перспективата на longue-durée: социологически анализ" (Bulgarian version)

Стипендии за докторанти и магистри по сравнителна история към Централно-европейския университет (Bulgarian version)

Call for Applications: PhD and MA Scholarships in Comparative History (CEU, Budapest) (English version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

Магистърска степен по социология в Унгария (Bulgarian version)

"От отпадък към ресурс: антропология на рециклирането на градския боклук" (Bulgarian version)

Покана конференция: "От запад на изток: метаморфозите на дискурса в Европа (Bulgarian version)

Call for Applications: From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe (English version)

"Николай Генчев (1931-2000) - между либерализма и национализма, между дисидентството и властта, между науката и псевдонауката" (Bulgarian version)

Стипендиантска програма: "Демокрацията и върховенството на закона в Европа" (Bulgarian version)

Подготовка за докторантура в Leibniz ScienceCampus в Регенсбург (Bulgarian version)

Стипендии за български докторанти, учени и творци през 2020-2021 (Bulgarian version)

Кръгла маса: "Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе" (Bulgarian version)

"Красотата, която споделяме" (Bulgarian version)

Покана за участие: "Археологията и политическото" (Bulgarian version)

Стипендии за визуални артисти и писатели на Институт за академични изследвания, CEU (Bulgarian version)

Покана за конференция: "Множеството капитализми на средиземноморието (XVIII-XX в.)" (Bulgarian version)

43 Годишна конференция на Ирландското общество за руски, централно- и източено-еврепейски изследвания (Bulgarian version)

Конференция: " "Медиите в България: 30 години по-късно"" (Bulgarian version)

18-та годишна историческа и археологическа конференция: От Древността до модерните времена (Bulgarian version)

18th Annual International Conference on History & Archaeology: From Ancient to Modern (English version)

Покана: "В сянката на империите. Имперски наследства и митологии в Източна Европа" (Bulgarian version)

Call for Applications: Shadows of Empires. Imperial Legacies and Mythologies in East Central Europe (English version)

(English version)

Стипендии за подкрепа на изследователски пътувания на учени от Югоизточна Европа (Bulgarian version)

Стипендии на Нов Европейски Колеж (NEC), Букурещ за 2021/2022 г. (Bulgarian version)

Call for Applications: 2021/ 2022 NEC Fellowships (English version)

Краен срок: Краткосрочни стипендии на Института за политически науки, Полша (Bulgarian version)

Покана за статия: "Към една нова типология на парамилитаризма: балкански и глобални перспективи" (Bulgarian version)

Фондация Getty и ЦАИ канят участници за пролетната археологическа школа през 2022 г. (Bulgarian version)

Краен срок: Изследователски стипендии на Института "Лайбниц" в Регенсбург (Bulgarian version)

Покана за участие: Неформални практики в Югоизточна Европа – примери и анализи (Bulgarian version)

Call for Papers: Informal practices in Southeast Europe – Examples and Analyses (English version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.